Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[8.34.1] Tu přistoupil opět jeden v Emauzech obrácený farizeus, jenž byl znalec Písma a pravil: „Pane a Mistře! Nyní víme dobře jak je to podle pravdy s posedlými a kdo jsou vlastně oni zlí duchové, jimiž je tu a tam opanována lidská přirozenost; ale v Písmu se nicméně velice očividně mluví o skutečných praarcizlých ďáblech a jejich knížeti satanovi a také se praví, že satan zvaný též Lucifer a nesčetné množství andělů po něm se odsoudivší, kteří se musí podle něho řídit byli Bohem zavrženi a do věčného pekelného ohně svrženi.

Desktop Impresum