Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

Tu stojí však pohané; ti při Mém objevení ihned velice rozšířili brány k svým srdcím a dveře do svých duší vysoko nade všechny Hvězdy vyvýšili! Proto bude tedy také Židům světlo odňato a dáno pohanům!“ – Velké evangelium Janovo, Kniha 10, Kapitola 39, Odstavec 8

Desktop Impresum