Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[1.1.6] Takto však nechť zní správný překlad: V Prazákladu nebo také v Prapříčině (všeho Bytí) bylo Světlo (velká svatá tvůrčí Myšlenka, podstatná Idea). Toto Světlo nebylo jen v Bohu, nýbrž také u Boha, t.j. Světlo vystoupilo jako bytostně viditelné z Boha a bylo tedy nejen v Bohu, nýbrž i u Boha a oblévalo jaksi to prabožské Bytí, čímž se již jeví být položen základ k budoucímu vtělení Boha, což se stane také již samo sebou zcela jasně zřejmé z příštího textu.

[1.1.7] Kdo anebo co tedy vlastně bylo toto Světlo, tato velká Myšlenka, tato nejsvětější základní Idea všeho příštího, bytostného, nejsvobodnějšího Bytí? - Nemohlo to být nic jiného než právě Bůh Sám, protože v Bohu, skrze Boha a z Boha nemohlo se objevit nic jiného nežli jen Bůh Sám ve Svém věčně nejdokonalejším Bytí; a tak může tento text znít také takto:

Desktop Impresum