Help

jakob-lorber.cc

Pomoc

Funkce vyhledávání

Vyhledávat můžete jeden nebo více citátů (např. DB 1.1.1 nebo DB 1.1.1-3) nebo slova. Když hledáte slova, jsou nalezeny citáty, které obsahují všechny slova ve vyhledávacím políčku. Nesejde na tom, zdali hledané slovo se zhoduje jen s částí slova v citátu. Vyhledávání nerozlišuje malá a velká písmena. Není možné hledat jen jedno písmeno. Hledání je možné omezit jen na jednu knihu.

Hledání slov může být regulováno s operátory.

Poznámka: Použití operátorů nedovoluje vyhledávat slova kratší než čtyři písmena.

+Uváděcí znaménko plus naznačuje, že toto slovo musí být obsaženo v každém citátu, který se vrátí.
-Uváděcí znaménko mínus naznačuje, že toto slovo nesmí být obsaženo v žádném citátu, který se vrátí.
*Hvězdička slouží jako zkrácený operátor (nebo divoká karta). Na rozdíl od ostatních operátorů, měl by být připojený k dotyčnému slovu. Slova se zhodují, jestliže začínají písmeny předcházejícími hvězdičkovému operátoru.
"Fráze, která je uzavřena ve znacích dvojité uvozovky, se zhoduje jen s citáty, které obsahují frázi doslovně, jak byla napsaná. Nepísmenkové znaky nepotřebují sedět přesně: Hledání fráze vyžaduje pouze to, aby výsledky obsahovaly přesně stejné slova, jaké jsou ve frázi a ve stejném pořadí. Například: "testovací fráze" se zhoduje s "testovací, fráze".
%Vrací všechny citace, které obsahují jedno ze zadaných (celých!) slov. Přitom nezáleží, kde ve vyhledávaném citátu stojí tento znak procenta.

Příklady

+jakob -lorberNalezne citáty, které obsahují slovo "jakob" ale ne "lorber".
apple*Nalezne citáty, které obsahují slova jako "apple", "apples", "applesauce" anebo "applet".
"and now for"Nalezne citáty, které obsahují přesnou frázi "and now for" (například citáty, které obsahují "and now for something", ale ne "and nowadays for").
%love devotionNalezne citáty, které obsahují buď "love" anebo "devotion" (jako celá slova).

Linka k vyhledávání nebo k citaci

S funkcemi vyhledávání je možno pracovat přes URL. URL si můžete sestavit i sami. Jestliže chcete hledat "Domácnost Boží 1.1.1" (zkratka: DB), přidejte k doméně řetězec /index.php?s=DB1.1.1 Pro výběr určitého jazyka přidejte &l= a kód jazyka, například &l=cs pro češtinu anebo &l=de pro němčinu.

Desktop Impresum