Help

jakob-lorber.cc

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nájdení 160 - 180 z 774

[PS 16.11] Po tomto stromoradí nasleduje opäť prázdny kruh; tento je však obohnaný akýmsi živým plotom. Za týmto plotom sa potom rozprestiera lúka, široká sedem až desať siah, porastená nadmieru bujnou zelenou trávou, pričom je tráva na jednom pozemku vždy jedného a rovnakého druhu.

[PS 16.14] Ale pretože sme sa tu predtým zmienili o nespočetnom množstve zvierat na Slnku, je tu otázka: Kde sa tieto zvieratá zdržujú a čím sa živia? Vy viete, že na Slnku, najmä na tomto páse, sú tiež nesmierne veľké roviny. Pozrite, tieto roviny nebývajú, ako viete, nikdy obývané ľuďmi a to z veľmi poriadneho dôvodu, ktorý ste už dostatočne poznali pri popise slnečných škvŕn, alebo skôr pri popise veľkého výbuchu na slnečnom rovníku. Ale práve tieto roviny bývajú obývané nespočetnými, najrozmanitejšími rodmi zvierat.

[PS 16.15] Ale teraz vzniká otázka: Z čoho žijú, keďže na Slnku je vzrast rastlín podmienený len vôľou ľudí? Nie je nič ľahšie, než dať odpoveď na túto otázku, totiž že aj tieto roviny sú porastené v najbujnejšej hojnosti všelijakými rastlinami a to síce rovnako podľa vôle ľudí, – ale tu, pre roviny, skrze prosbu a rovnako tak skrze najvrúcnejšie zjednotenie sa s verne spoznanou vôľou veľkého Boha. Ale ako teda bývajú obrábané tieto roviny? Požehnaním hlavného učiteľa, keď sa na najvyššej chrámovej výšine zhromaždila celá obec ku vzývaniu veľkého Boha v chráme zo 77 stĺpov.

[PS 16.16] Pozrite, teraz máte odpoveď aj na túto otázku. Ale ešte je v pozadí jedna otázka: Ako zabránia slneční ľudia tomu, aby zvieratá rovín nevystupovali k nim hore a aby tu ľahko nepoškodzovali ich pozemky? Tomuto zabraňujú slneční obyvatelia tým, že práve v takom spoločnom pôsobení všetkými možnými smermi úplne uzatvárajú horské kraje neprekročiteľnými, živými plotmi od rovín. Tento živý plot pozostáva zo samých husto vedľa seba postavených, nezriedka asi tisíc siah vysokých stĺpovitých kmeňov stromov, ktoré sú iba navrchu vybavené veľmi košatými korunami, ktoré nesú veľké množstvo plodov spôsobilých za potravu zvieratám.

[PS 16.20] Pre slnečných obyvateľov nie je práve nič ľahšie, než to. Vstrčia asi desať siah dlhú rúru do pôdy tak, že táto rúra vyčnieva ešte asi jednu siahu nad zemský povrch. A ihneď sa z preveľmi šťavnatej slnečnej pôdy nahromadí toľko vody z rúry zastrčenej do zeme, ktorá je za tým účelom, pokiaľ väzí v zemi, vybavená na všetkých stranách množstvom malých kruhovitých otvorov alebo dierok, ktorými potom dychtivo preniká hojná vlhkosť pôdy do hlavného kanála rúry, ktorým sa potom táto vlhkosť v rúre významne nahromadená, vylieva ako dosť vysoko tryskajúci prameň pre potrebu ľudí a zvierat.

[PS 16.24] Vy sa pravdaže spýtate: „Ale prečo je toto najviac posvätené pole umiestnené najďalej od obytného domu? Veď predsa by malo byť to, čo je skôr božskej prirodzenosti, symbolicky bližšie k človeku, než všetko, čo je len jeho vlastnej prirodzenosti.” Touto otázkou nefilozofujete síce práve tak zle: ale slneční obyvatelia filozofujú v tejto stránke ešte lepšie, pretože oni tým oznamujú, že ono božské objíma nielen stredisko obydlia, ale objíma všetko vonkajšie. A tak má tiež človek vo svojom vnútri vybudovať trón pre prebývanie božského ducha a má potom tiež nechať práve týmto duchom uchopiť všetky svoje myšlienky, žiadostivosti a jednania, aby tým bol vo všetkom, ako vnútri tak i navonok, človekom dokonalým podľa vôle veľkého Boha.

[PS 16.26] Z tohto stručného vykreslenia môžete teraz zaiste spoznať, že obyvatelia Slnka sú naskrz lepšími filozofmi, než ste vy. Lebo poriadok, ktorý oni vo svojej domácnosti zachovávajú je, i keď sa to vezme symbolicky, predsa len istotne skôr podľa Môjho poriadku, než poriadok, ktorý používate vy so zreteľom k vyšším domácim zriadeniam a usporiadaniam. U vás na vašej planéte nemôže síce byť žiaden taký vonkajší poriadok zachovávaný, a v hlavnej veci tiež na tom práve príliš veľmi nezáleží. Nič menej vám ho však napriek tomu teraz dávam prezrieť si, aby ste mohli podľa toho obhospodáriť svoj duchovný pozemok. Toto si teda veľmi dobre zapamätajte. A tak si nabudúce prezrieme ešte rôzne domy a chrámy a potom sa obrátime ku všeobecným ustanoveniam obyvateľov tohto pásu.

[PS 17.2] Aby ste si však mohli učiniť tým lepšiu predstavu o polohe takých úradných domov, bude nutné pre vašimi očami názorne vykresliť slnečné pahorkatiny.

[PS 17.3] Pahorky (kopce) na Slnku sú trojakého druhu: Najprv sú všeobecné pahorky, ktoré sa všetkými smermi rozkladajú v neprehľadných pásmach na tomto slnečnom páse ako pohoria na vašej Zemi. Za druhé sú rôzne vrcholy týchto pahorkov, ktoré vyzerajú približne tak, ako keby ste ihlancovito k sebe priložili takmer pravidelne kruhové, ale veľmi zatupené kužele, tak že by napokon z niekoľkých takých kužeľov vznikla pyramída. A napokon za tretie sú tu vyvýšeniny na väčších pahorkoch, ktoré sa tam tiež nazývajú prsia pahorkov. Tieto pahorky slúžia potom obyčajne za bydlisko, to jest stavajú sa na nich obytné domy a zvyšok takého pahorku sa potom používa na pre vás už známy účel, pričom sa počíta, ako už bolo istým spôsobom oznámene, asi pol jutra na osobu. Tieto pozemky sú na svojom vonkajšom obvode ako pahorky, obyčajne kruhové, čím sa potom tiež obyčajne stáva, že tri, mnohokrát tiež štyri také pozemky spolu hraničia, a to obyčajne v doline, čo znamená v malom údolí medzi troma alebo štyrmi pahorkami.

[PS 17.5] Niektoré úradné domy sú menšie než obyčajné obytné domy; niektoré sú ale tiež podľa potreby väčšie. Lebo malé úradné domy sú určené pre začiatočné vyučovanie detí; preto sú tiež obyčajne menšie a ich zariadenie je celkom prosté. Iba toľko je potrebné poznamenať, že sú dva druhý malých úradných domov, totiž jedny pre vyučovanie chlapcov a druhé pre vyučovanie dievčat. Tieto dva druhy sa líšia len tým, že okolo úradných domov pre vyučovanie dievčat sú medzi stĺpmi založené kruhové kvetinové záhradky, zatiaľ čo úradné domy pre chlapcov sú celkom jednoduché.

[PS 17.6] Inak je zariadenie týchto úradných domov takmer celkom totožné ako u obytných domov; lenže všetko je celkom prosté a bez ozdôb, čo znamená toľko, že žiaci sú podľa svojich poznatkov tiež ešte veľmi prostí a bez vnútornej duchovnej výzdoby. A úradné domy pre vyučovanie dievčat oznamujú kvetinovými záhončekmi dievčatám, že tiež dievčatá sa majú zovňajškom čisto a pôvabne upravovať, aby tým bol v nich vychovaný ľúbezný a príťažlivý duch.

[PS 17.9] Ktoré deti navštevujú teda vyučovanie úradného domu? Len deti najbližšieho okolia; snáď z troch, štyroch až piatich obytných domov.

[PS 17.11] Tak sa napríklad tomu či onomu dieťaťu zakazuje dívať sa na ten či onen predmet, ale musí odvrátiť oči na tak dlho, dokým úradník vidí, že to dieťa nestojí už vôbec žiadnu námahu, ponechať taký predmet úplne nepovšimnutý. Preto tiež bývajú deti rôznymi dráždidlami pokúšané, aby prestúpili zákon: tak sa za týmto účelom dívajú skoro tam, kam je dieťaťu zakázané dívať sa, na hry, pričom pri tejto príležitosti to potom deti stojí mnoho sebazapierania, ak majú svoje pohľaduchtivé oči odtiaľ odvrátiť; ale niekoľkonásobné cvičenie robí majstra. Tak je tomu aj tu; deti sa síce častejšie zabudnú, potom sa ale opäť vážne napomínajú a pri častom prestúpení sú pokutované s malými, vhodnými trestami – a takto sa pozvoľne dosahuje múdreho účelu.

[PS 17.12] Ak raz deti dokážu zachovávať jeden príkaz, pridá sa im druhý podobný príkaz; a keď sa to darí, potom sa pridá ešte trebárs štvrtý, piaty a tak ďalej až desiaty, často až tridsiaty príkaz.

[PS 17.15] Ako sú deti v tomto základnom úradnom dome istým spôsobom zadržiavané od všetkej vonkajšej činnosti a tým tiež všetky ich vonkajšie zmysly, ich myšlienky a teda tiež ich žiadostivosti sú zajmuté, tak sa im opäť býva v najbližšom vyššom úradnom dome predkladaná na vykonávanie jedna činnosť za druhou podľa vôle veľkého Boha. Z tohto dôvodu nie sú teda tiež tieto úradné budovy druhého druhu už také prosté, ako budovy prvého druhu; hoci inak je ich zariadenie celkom podobné zariadeniam v obytných budovách.

[PS 17.17] Tak býva napríklad tomu či onomu žiakovi ukázaná vec; túto vec musí v jej častiach po dlhšiu dobu nepretržite pozorovať a potom musí úradníkovi oznámiť, čo všetko spozoroval na tejto veci. Ak je s týmto oznámením hotový, býva opäť pozastavený k tomu, aby tú istú vec ešte ostrejšie pozoroval a dobre preskúšal, či pri prvom pozorovaní nič neprehliadol. Po takom druhom pozorovaní oznámi žiak potom znovu, čo uniklo jeho pozornosti pri prvom pozorovaní.

[PS 17.19] Cez častejšie prinútenú obhliadku býva ale obhliadač sám prinútený, aby vo svojom duchu prehliadal rozličné vzťahy, spojenia a zásady a tým si zvyká vo svojom pohľade na pevnosť a určitosť, ktorá je pre nadmieru povrchného ducha tiež nadmieru nutná. Pozrite, v týchto cvičeniach spočíva teda škola tejto druhej úradnej budovy.

[PS 17.20] Keď sa už žiaci stali dokonale riadne vycvičení v zachovávaní takýchto zákonov a ešte omnoho viac v činnosti podľa nich, až potom sa prijímajú do tretieho úradného domu, ktorý sa už nenachádza v doline, ale už na daktorej značnej výšine (pred pahorkami s vystavanými bežnými obytnými domami).

[PS 17.22] Z tohto dôvodu je ale tiež vnútrajšok ako i zovňajšok takej úradnej budovy tak nesmierne usporiadane nádherne zariadený, že by ste si o tom nemohli zaiste tak ľahko učiniť ani najslabší pojem. Pretože najprv sto stĺpov, na ktorých spočívajú štyri steny strechy takého úradného domu, sú všetky zdobené vzácnymi plastickými prácami, ktoré sú umelecky vyjadrené, že sa zdajú byť ako živé. Tieto práce alebo ozdoby, ináč nanajvýš presne štvorbokých stĺpov, sa podobajú egyptským hieroglyfom. Rozdiel spočíva v tom, že všetky tieto obrazy sú nevýslovne dokonalejšie a mnohostrannejšie, než egyptské hieroglyfy.

[PS 17.26] Krátko a dobre, v takej úradnej budove vládne vo všetkom vám sotva pochopiteľná súmernosť. Jedno ladí s druhým a pri nadmieru veľkej hojnosti najnádhernejších ozdôb nie je napriek tomu nikdy preťažená. I podlaha je urobená tak, že sa podobá takzvanej mozaike u vás. Lenže tu niet žiadnej vystúpenej figurácie, ale figurácia sa podobá najjemnejším miniatúrnym maľbám u vás: a každý predmet je napodobnený tak nadmieru klamlivo, že by ste sa ani pri mimoriadne blízkom pozorovaní neubránili omylu, že to všetko je tu vystúpené a že je to úplne plastické.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Desktop Impresum