Help

jakob-lorber.cc

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nájdení 140 - 160 z 774

[PS 14.20] Pred týmito pyramídovými sedadlami sú umiestnené nízke kruhové piliere, ktoré sú hore širšie než dole a vyzerajú ako u vás najjemnejší leštený rubín. Slúžia ako jedálne stoly.

[PS 14.21] Celkom uprostred sa nachádza stupňovitá pyramída, ktorej stupne vedú špirálovito nahor. Táto pyramída má dole priemer desať, mnohokrát až pätnásť siah. Nahor vedúce stupne sú celé vybavené umelecky spracovaným zábradlím. Na najvyššom mieste však nie je pyramída snáď špicatá, ale je sploštená a vnútri zábradlia vybavená s trochu menšími pyramídovými sedačkami. Hmota pyramídy je jemne fialová, mnohokrát tiež ružovo červená. Zábradlie je zhotovené zo všelijakých najjemnejších leštených, mnohofarebných priehľadných látok, ktoré sa nevyskytujú nikde inde než len na Slnku. Tiež táto pyramída i so všetkými časťami je pružná. K čomu teda slúži?

[PS 14.23] Vy sa pýtate: K čomu teda tu musí byť práve táto pyramída? Príčina je celkom prostá. Na špirálovitých stupňoch tejto pyramídy sa dostávajú ľudia dosť hlboko pod špicatú strechu, tým bývajú odtiahnutí od vonkajšieho, prenádherného nazerania na veci na Slnku a teda tým ľahšie bývajú privedení do seba. I táto špirálovitá chodba im ukazuje nutné úzke vedenie ducha, a ako jedine na podobnej, duchovnej ceste možno dospieť na vrchol pravého vnútorného života. Čo sa však týka ozdôb nadmieru krásneho zábradlia stupňov, sú všetky vznešeného druhu a obyčajne tajuplne predstavujú Moje podivuhodné sčlovečenie sa na Zemi.

[PS 14.25] Pozrite, je to domáci orchester, ktorý nesmie chýbať v žiadnom dome na Slnku. Na tomto orchestri možno nájsť majestátnu harfu, na ktorú dokáže hrať každý slnečný človek už z prirodzenosti. Slúži pre sprevádzanie najvznešenejších piesní, ktoré bývajú spievané ku chvále a velebe veľkého Boha vždy po duchovnom zhromaždení. Čo sa však týka tónu tohto nástroja, ako i prečistého hlasu slnečných ľudí, o tom si budete môcť učiniť pojem až vtedy, keď už viac nebudete držaní v zajatí tela.

[PS 14.27] Stĺpy u mnohých domov vyzerajú tak, akoby sa skladali z nad sebou spočívajúcich oblakov, ktoré sa spájajú v najrozmanitejších zoskupeniach. Mnohokrát vyzerajú ako u vás skaly, mnohokrát ako vežové kopule, mnohokrát ako gotické stĺpy, mnohokrát ako veľké zvieratá, ako napríklad biele kone stojace na zadných nohách, mnohokrát ako dočervena rozpálené slony, ktoré svojimi pretiahnutými chobotmi nesú strechu. A tak sú ešte mnohé iné nespočetné formy, z ktorých sa často skladajú tieto stĺpy.

[PS 14.28] Tak sa i vnútorné zriadenie tiež síce vždy v podstate úplne podobá prvému vám oznámenému vzoru; ale čo sa týka jeho tvaru, je často nemenej rôzne než zriadenie stĺpov. Len strechy sú všade tie isté.

[PS 14.29] A tak teraz toto trošku strávte a pripravte sa nabudúce na veci ešte omnoho mimoriadnejšie!

[PS 15.1] Ako vyzerá najbližšie okolie takého domu? Obyčajne sa skladá z kruhového stromoradia veľmi vysokých stromov, ktoré sú u jedného domu vždy jedného a rovnakého druhu, ale opäť nie sú tiež presne rovnaké ako u domu druhého. Áno, mohli by ste prejsť krížom krážom celý, vyše 40 000 míľ široký a asi 600 000 míľ dlhý pás, keby pre to stačili roky vášho pozemského života a predsa by ste nikdy u toho či onoho domu nenašli opäť rovnaký druh ovocných stromoradí, aké ste snáď našli pri prvom dome. Tak napríklad stromy stromoradia pri našom prvom dome vyzerajú ako obrovsky veľké vinuté stĺpy, ktoré sú hore zdobené korunou ako u smútočnej vŕby. Listy sú vyše piaď dlhé a sotva pol palca široké; zadná strana je karmínovo červená, predná strana je však zelenozlatá. Na špičke každého listu visí nesmierne svietiaca perla modrého svetla. Medzi listami visia na dlhých bielych stopkách plody, podobajúce sa u vás svätojánskemu chlebu, ale všetky bez jadra. Pretože, ako už viete, na Slnku sú všetky plody bez jadier a majú nadmieru duchovnú sladkú chuť, preto sú tiež zamilovaným pokrmom tohto domu.

[PS 15.4] Vy sa tu spýtate: V čom teda spočíva taký užitočný účel? Len strpenie, ihneď to príde! Najprv musíte vedieť, že vôbec na žiadnej planéte nie sú také nesmierne pôvabné a rozsiahle vyhliadky na krajinu, ako práve na Slnku. Pretože tu nie je vôbec ničím zvláštnym, ak sa z nejakého prostredného pahorku prehliadne plocha najmenej 5000 míľ v priemere, teda takmer asi štyrikrát taká veľká, ako na vašej Zemi v priamej čiare od južného pólu až k severnému. Pritom musíte ešte uvážiť, že slnečný vzduch, najmä nad týmto pásom má nanajvýš éterickú čistotu, čím pravda podporuje vyhliadku do diaľky, najmä pre nesmierne ostré oči slnečných ľudí.

[PS 15.6] Aby ste to trochu bližšie spoznali, chcem vám uviesť len maličký príklad. Nezriedka sa stáva, že sa nad tým alebo oným pahorkom náhle ukážu červeno svietiace hviezdy. Pri tejto príležitosti musí sa ihneď starostlivo pozorovať, ako asi vysoko je pahorok, nad ktorým sa ukazujú tieto hviezdy, alebo v ktorom smere sa od pahorku vznášajú. Predpokladajme ten prípad, že by také hviezdy boli objavené u nejakého tisíc míľ vzdialeného pahorku a že by tento pahorok mal asi prostrednú výšku a že by sa hviezdy pohybovali smerom k pahorku, na ktorom sme my, potom by sa tieto, predtým malé hviezdičky a teraz už ako malé svetové masy, vzniesli nanajvýš za tri minúty smerom k tomuto pahorku, kde sa nachádzame. Ich rýchlosť je nesmierne veľká, pretože sú väčšinou elektrického druhu. Na čo teraz pri svojej ceste natrafia, to je v okamihu zničené.

[PS 15.9] Jedným nezriedka sa vyskytujúcim zjavom, najmä v krajine veľkých vôd alebo tiež v blízkosti vysokého horstva pohraničného pásma, sú pre vaše pojmy nesmierne vodné a ohnivé smršte. Čo sa týka vodných smrští, tieto sa pravdaže nikdy netiahnu príliš ďaleko od vody cez pevninu. Ale zato ešte pustošivejšie sú ohnivé smršte, z ktorých majú mnohé ohnivé víry v priemere 100 až 1000 míľ a pri tom sa otáčajú tak rýchle, že sa otočia raz za sekundu, čo znamená práve toľko ako: vonkajší plamenný kruh prejde za sekundu dráhu 300 až 3000 míľ.

[PS 15.11] A keby ste mohli byť toho svedkami, pozerali by ste sa na tento prírodný zjav iste s najprekvapujúcejším potešením. Pretože i keď má taká ohnivá smrť pri svojom vzniku ten najväčší priemer, napriek tomu sa začne, akonáhle dosiahla takého pahorku, dolu tak zužovať, že sa jej priemer za niekoľko málo sekúnd scvrkne z 1000 míľ na jednu siahu. Ale až potom, keď dosiahne úplne na výšinu, kde sa nachádza oná nádoba s vodou a lúčovito do zeme zastrčené dlhé kopije, tu sa začne všade zužovať a napokon dostáva tvar ohnivej tyče, ktorá sa zdá byť vášmu zraku nekonečne dlhá, ktorá potom nad nádobou zmizne, akoby sa stiahla do seba.

[PS 15.13] Prečo však vlastne slneční obyvatelia toto činia, aby tým unikli spustošeniu? Oni hovoria: Na vysokých horách sídlia duchovia; ak sú však príliš veľkou horúčavou vysmädnutí, potom sa tu vo veľkej mase uchvacujú a hľadajú ako šialení ochladenie. Preto je potrebné vyjsť im v ústrety s nápojom, aby sa nehnali šialene hlbšie dolu a nehľadali nejaké občerstvujúce povodia a tak nám na svojej ceste nezničili naše domy a plody.

[PS 15.16] A tak sú ešte mnohé pádne dôvody pre voľný výhľad, pre ktoré teda za prvé slneční obyvatelia kladú koruny ovocných stromov tak vysoko. Avšak vymenovanie všetkých týchto dôvodov by naše oznámenie príliš natiahlo.

[PS 15.19] Na Slnku, kde majú ľudia beztak omnoho voľnejší a neobmedzenejší rozsah pôsobnosti, je však takáto výchova detí tým nutnejšia, aby tým ich vôľa získala správny smer, ktorý je pre zachovanie všeobecného poriadku nevyhnutne potrebný. Toto by bolo zaiste nadovšetko žiadúce aj u vás; ale ľudia Zeme majú už väčšinou obmedzeného svojhlavého ducha, a to je dôvod, kvôli čomu boli tiež postavení práve na túto krutú Zem. Aj preto im nie je nič trpkejšie, než dôkladná poslušnosť, ktorá je jedinou školou pre získanie pravej, duchovnej, vnútornej sily vôle. Z tohto dôvodu dosahujú ale tiež len nanajvýš máloktorí ľudia tejto Zeme vo svojom živote túto silu, ktorá je v podstate predsa len podmienkou ich tunajšieho bytia.

[PS 15.20] Avšak, my teraz (už opäť) nie sme na Zemi, ale na Slnku. Preto tu tiež budeme sledovať ďalšie domáce zariadenia a síce ako doposiaľ, jedinú prirodzenú domácu stránku, bez ktorej by sme nikdy nemohli prejsť na duchovnú a potom ešte len na nebesky čisto duchovnú stránku. A tak budeme nabudúce skúmať ostatné, k domu patriace základné časti a ich účelné použitie.

[PS 16.1] Približne 3 až 5 siah pod stromoradím sa nachádza takzvané pole malých plodov, ktoré je na oboch stranách lemované všelijakými plodonosnými krami. Kry sú nanajvýš dve a pol siahy vysoké. Pole je však porastené rastlinami, ktoré nosia asi podobné plody, ako napríklad vaše jahody, maliny, melóny, takzvané rajské jabĺčka atď. Avšak nesmiete si azda myslieť, že by tu rástli presne také plody. Sú to len rastliny podobné čo sa týka druhov malých rastlín. Ale inak tam majú rastliny najneobvyklejšiu rozmanitosť a tiež sa nevyskytujú v rovnakom druhu, tak ako všetko ostatné, u žiadneho iného domu.

[PS 16.2] V tejto veci skrývate v sebe už po nejakú dobu tajnú otázku a tá znie takto: Prečo by sa teda nemalo tiež na pozemku jedného suseda vyskytnúť niečo, čo sa tu vyskytuje na pozemku druhého suseda? Pretože plody susedovej pôdy dostanú zaiste pochvalu od druhého suseda. Prečo by nemal tiež na svojom pozemku vyvolať to, čo sa mu páči na susedovom pozemku? Pretože ak tak nečiní, potom mu v tom prekáža buď zákon, alebo si málo cení všetko ostatné a považuje za niečo rozhodne významného len to, čo vypestuje on na svojom pozemku.

[PS 16.5] Ja však vidím, že by ste sa s odpoveďou na túto otázku nevysporiadali. Preto tu zaiste nezostáva nič iného, než vám povedať, že dôvod spočíva jedine v zodpovedajúcej, príslušnej, individuálnej nadobudnutej povahe ducha, pretože každému duchu je vedľa všeobecného vlastného dané tiež niečo zvlášť vlastného, rovnako ako tomu či onomu duchu celkom zvlášť do vlastníctva prepožičaná hrivna. Touto hrivnou sa potom každý jednotlivý duch rozlišuje od každého druhého jednotlivého ducha. A tento rozdiel sa potom tiež vyznačuje príslušným spôsobom vo vonkajšej forme, ktorá sa najjasnejšie zračí v tvári každého človeka.

[PS 16.7] Táto rozmanitosť má ale ešte jeden dôvod, totiž že každý slnečný človek, vstúpiaci na pozemok druhého, ihneď spozná z tej či onej rastliny, dieťaťom akého ducha je jeho sused, alebo iný vlastník pozemku. Pozrite, teraz už máme úplnú odpoveď.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Desktop Impresum