Help

jakob-lorber.cc

Robert Blum

[2.200.3] Praví seržant, k němuž se přidružuje několik jedinců, kteří byli v celnici: „Dobře řečeno! Ty jsi již nejchytřejší blázen ze všech dřívějších, v nichž se dokonce projevovala rýpalská prohnanost, neboť používali svého bláznovství spíš jako pláštíku pro své zločinné skryté úmysly a chtěli mne subbona fide (pod zdáním dobré vůle) klamat. Ale protože mám oči Argovy a slyším růst trávu, nemohu být tak snadno obalamucen. Já se však nyní zcela přesně vyznám ve vás a vím, na čem jsem. A tak vás musím pro nejvyšší tajnou vůli propustit. Požadavek povolení k pobytu je zrušen a katolické církvi postoupena v její klerikální sféře ta nejsvobodnější vláda! A tak se také nemůže a nesmí exponovaný seržant na čáře již divit, naskytnou-li se mu nyní občas ve všelijakých podobách zakuklení jezuité a liguoriáni! Brzy zase začnou pršet odpustky a zázraky. Jakobův žebřík bude opět opraven a mezi zemí a nebem postaven a budou na něm vystupovat a sestupovat andělé, apoštolé, nejsvatější panna, ostatní svatí a neméně též Kristus Sám, ovšem za peníze a jiné drahocenné pokání! A vy jste už prvou zkouškou! Deo gratias (díky Bohu). Ano, ano, my se už vyznáme! Pěkné, pěkné, to může jistě tak mnohým poskytnout velmi mnoho útěchy, či co?

Desktop Impresum