Help

jakob-lorber.cc

Robert Blum

Pozemská dráha života Roberta Bluma

Započato 27. listopadu 1848

[1.1.1] Robert Blum, tento člověk německého jazyka, přišel na tuto Zemi v nanejvýš nuzných poměrech a až na několik posledních svých let musel neustále bojovat s přirozenou pozemskou nouzí, což mu však bylo údělem z dobrého, světu ovšem zcela neznámého důvodu. Jeho duše a jeho duch pocházel z oné planety, na níž, jak z odhalení „Přirozeného Slunce“3 víte, její obyvatelé svou nanejvýš houževnatou vytrvalostí přesazují celé hory, a co nedokonají tělesně, to provedou ponenáhlu jako duchové.4

[1.1.2] Tento muž, šílenou odvážlivostí jatý a tímto světem odsouzený, ukazoval již od dětství, jak vytrvalého je ducha. Ačkoliv jsem mu Já Sám5 v zájmu jeho spasení kladl vždy do cesty nejvhodnější překážky všude, kdekoli se chtěl povyšovat, přece to nakonec, zejména pro tento svět, málo pomohlo. Neboť příliš neúnavná a vytrvalá snaha jeho ducha si přece jen nakonec prorazila z veškeré (jemu)6 stanovené bezvýznamnosti dráhu, na níž dospěl k většímu působení.

Desktop Impresum