Help

jakob-lorber.cc

Prirodzene Slnko

45. kapitola – Šiesty pár pásov zodpovedajúci Uránu. Tamojší ľudia, svet rastlín a zvierat.

(11. októbra 1842 od 15:45 do 18:15 hod.)

[45.1] Ako je utvorený povrch krajiny šiesteho slnečného pásu, to sme si už vysvetlili pri prvom zoznámení sa s týmto pásom.

[45.2] Zostáva nám teda uvažovať o postavení človeka, ako tu žije a pôsobí v príslušnom poriadku s obyvateľmi planéty. Ako teda vyzerajú ľudia na tomto páse?

[45.3] Čo sa týka podoby, je rovnaká, akú sme doposiaľ videli na všetkých ostatných pásoch, úplne ľudská, pretože je obrazom Mojej Bytosti. Len veľkosť je na každom páse rôzna a objavuje sa takmer všade v inom merítku. Ľudia tohto pásma sú dvakrát takí veľkí, ako ľudia planéty a viac než desaťkrát silnejší, než ich príslušní planetárni bratia.

[45.4] Preto sú aj ich diela a stavby ešte omnoho obrovitejšie, než sme spoznali na planéte. Aj títo ľudia sú nesmierne podnikavého ducha a majú veľkú záľubu na všelijakých obrovských podnikoch.

[45.5] Tak by ste tam uvideli budovy, z ktorých by ste sa zachveli. Aj ich samotné obytné domy sú pre vaše pojmy veľkolepé, že ste až doposiaľ o ničom podobnom ešte ani nechyrovali. Čo sa však týka ich Božích chrámov, bolo by dokonca ťažké podať vám v tejto veci vhodný obraz.

[45.6] Skôr však, ako sa bližšie oboznámime s tým či oným, čo sa týka budovy, preberieme si ešte trochu bližšie postavu človeka. – Čo sa týka jeho veľkosti, môžete ju ľahko spoznať v porovnaní s planetárnymi obyvateľmi bez ďalšieho približovania; ale nie tak podľa formy človeka. Túto formu si všimneme bližšie. – Ako teda vyzerá taký človek?

[45.7] Nohy nie sú práve príliš masívne, ale sú nesmierne svalnaté a silné. Chodidlo je pevné, takmer ako rohovina. Celé chodidlo je však v pomere k celej nohe skôr malé než veľké. Koleno je, ako zvyknete hovoriť, dosť špicaté, lebo jabĺčko kolena musí byť následkom sily nohy značné. Stehná nie sú tak veľmi zaoblené, ale aj pri najmenšom pohybe nohy vyvstávajú svaly. Zadok je pomerne silný a nesmierne pružný a pevný.

[45.8] Chrbtica sa mohutne zdvíha a má značnú šírku; avšak v drieku je o poznanie tenšia než hore v ramenách, kde sedia obe paže. Hruď je široká a viac plochá a má rovnako mnoho svalov, ktoré sa pri pohybe paží mocne hrboľato dvíhajú.

[45.9] Rovnako ani paže a ruky nemožno nazvať objemnými a sú, rovnako ako nohy, výnimočne značne svalnaté, vybavené vystupujúcimi lakťami. Najmä však je potrebne všimnúť si dlane a prsty. Dlaň má neobyčajne silne vystupujúci palcový sval, ktorý sa potom končí širokým, krátkym, nesmierne silným palcom. Prsty majú takmer rovnakú dĺžku a tiež rovnakú hrúbku. Jeden malíček je trochu kratší. Tri stredné prsty sa potom veľmi málo odchyľujú od priamej čiary. Taká je teda ruka.

[45.10] Krk je pomerne skôr krátky než dlhý a takisto skôr štvorhranný, než oblý. Na krku spočíva pomerne silná hlava; to znamená hlava, ktorej jednotlivé časti sú veľmi značné. Čelo je vysoké, ale smerom k vlasom určitým spôsobom vystúpené dopredu a nad spánkami akoby vybiehajúce do dvoch hrčiek. Spánky rovnako vyčnievajú ako dva trochu podlhovasté hrudky. Lícne kosti pod očami sú rovnako dosť silne vystúpené. Oči sedia hlboko, sú v pomere k hlave stredne veľké a vyzerajú divoko ohnivé. Nos je silný a uprostred dĺžky dosť silne vyčnievajúci hrboľ. Ústa možno nazvať pomerne veľké než malé a sú pri oboch kútikoch silne svalovito zvraštené. Brada je rovnako veľmi vyčnievajúca a bez fúzov. Tak možno aj uši nazvať pomerne veľkými než malými a odstávajú od hlavy viac, než u vás.

[45.11] Vlasy sú ježaté a nevyrastajú nikdy do kučier, ale vyzerajú približne ako vlasy černocha u vás. Farba kože je svetlá, gaštanovo hnedá.

[45.12] Takto teda vyzerá muž. Netreba sa tu asi zmieňovať, že časti prirodzenia sú rovnako silné v pomere s ostatnou mohutnou stavbou tela.

[45.13] Čo sa týka odevu, nosí muž jeden druh nohavíc, ktoré sa veľmi podobajú nohaviciam Izraelitov. Tieto nohavice sa pripevňujú pomocou stuhy nad driekom. Úplne dolu pod kolenom sú rovnako dosť tesne priviazané so stuhou. Toto je však aj celý odev človeka, to znamená muža, na tomto slnečnom páse. Na planéte je však každý muž oblečený takmer tak, ako sa kedysi obliekali Izraeliti; len farba je skôr svetlá, než tmavá. Tak by sme teda mali muža.

[45.14] Ako potom vyzerá žena? – Žena je celkovo vzatá prirodzene omnoho oblejšia, než muž. Napriek tomu by však u vás na Zemi nebola vôbec prijatá do kategórie ženskej krásy. Lebo čo sa týka farby, je len o poznanie svetlejšia, než muž. Čo sa však týka telesnej bujnosti, podobala by sa stavba takej ženy dosť dobre značne vychudnutej žene u vás.

[45.15] Vlasy sú rovnako skôr vlnité, než kučeravé a visia dolu sotva na ramená.

[45.16] Taktiež prsia sú skôr dolu visiace, než vajcovito zaoblené; a vpredu podľa vašej reči k prsným bradavkám sú objemnejšie, než na hrudi, kde visia.

[45.17] Odev ženy nespočíva rovnako v ničom inom, než v akomsi druhu zásterových nohavíc, ktoré sú v mnohých záhyboch pod kolenami uzavrené, podobne ako u Turkov.

[45.18] Žena nosí na hlave aj klobúk, ktorý vyzerá približne ako kužeľ a je upevnený pod bradou so stuhou.

[45.19] Tak by sme mali pred sebou, ako je to len najlepšie možné, vyobrazeného muža a ženu. Ak teraz uvažujete o telesnej forme týchto ľudí, potom netreba práve žiadne fyziognomické znalosti, aby ste uhádli, deťmi akého ducha sú títo ľudia. A to, čo sme ich videli robiť na planéte, robia aj tu, ibaže v omnoho väčšom merítku.

[45.20] Čo sa týka vegetácie, podobá sa tunajšia aj vegetácii na planéte. A tak je tomu i s ríšou zvierať. Zvieratá sa však na slnečnom páse menej používajú, než na planéte.

[45.21] Za to však vegetácii sa tu venuje väčšia starostlivosť, než na planéte. Najmä sa patrí vziať do úvahy tri druhy stromov, ktoré dávajú obyvateľovi tohto pásu vlastne hlavnú potravu. Jeden strom sa podobá takzvanému kokosovému stromu u vás na Zemi a častokrát tu vyrastie, najmä na stredných výšinách do takej výšky, že by so svojimi vetvami prikryl takmer celú vašu Zem. Kmeň tohto stromu je nezriedka taký hrubý a silný, že keby bol plošne odrezaný, mohli by ste na jeho pni postaviť desať takých miest, ako je vaše domáce mesto (Štajerský Hradec). Výška tohto stromu nie je mimochodom v žiadnom pomere s jeho hrúbkou; lebo v najvyššom prípade dosahuje len tristo siah. Ale tým silnejšie a ďalej siahajúce sú jeho vetvy, majúce vždy hojné plody. A môžete zaiste predpokladať, že taký strom vydá v dobe jedného roku podľa vášho počítania asi dvadsať miliónov plodov, z ktorých je každý taký veľký, ako dvadsať vedier obsahujúci sud u vás.

[45.22] Samotný plod je obalený s bohatým a silným pletivom vlnených vlákien, ktoré obyvatelia tohto pásu používajú pre ich silu, ohybnosť a tuhosť na povrazy a laná. Pod týmto vlneným pletivom je pevná škrupina, ktorá sa však dá, podobne ako u obyčajného orechu u vás, v prostriedku ľahko rozdeliť. Samotný plod je potom naplnený veľmi chutnou, bohatou dužinou, ktorá chutí približne ako dobré lieskové oriešky u vás.

[45.23] Ak ho chcú obyvatelia jesť, snímu vždy čerstvý plod zo stromu, kde sa vyskytujú zrelé, polozrelé a ešte len vznikajúce plody a potom narábajú s odňatými plodmi, ako bolo už predtým ukázané. – Najskôr snímu vlnené pletivo z tvrdej škrupiny, rozlúpnu ju potom na dve časti, vyrežú potom zakriveným nožom jadro a podľa potreby svojho žalúdku ho požívajú. Škrupiny však používajú ako všelijaké nádoby.

[45.24] Tento strom má tiež veľmi veľké a mäkké lístie. Toto lístie sa zhromažďuje, potom sa vkladá do veľkých vriec a slúži potom obyvateľom tohto pásu na vypchávanie pohoviek.

[45.25] Rovnako tak je druhý strom hodný pozornosti. Tento strom síce nie je zďaleka taký veľký, zato sa však vyskytuje početnejšie a má nesmierne lahodný plod. Tento plod sa takmer podobá vašim hroznám, lenže nemá na jednej stopke pohromade toľko bobúľ; ale tie, ktoré sú pohromade, majú značný objem, takže z každej bobule by ste mohli vytlačiť plné vedro zrelej šťavy. Obyvatelia tohto pásu požívajú len šťavu tohto plodu a hasia ňou svoj smäd.

[45.26] Rovnako je aj tretí strom, ako už bolo zmienené, veľmi pozoruhodný. Tento strom sa takmer podobá vášmu figovníku, rastie rovnako do obrovskej veľkosti a prináša plod, ktorý sa svojím tvarom dosť podobá figám u vás. Keď je však úplne zrelý, má obsah, ako keby ste u vás zmiesili striedku chleba s medom. Tento plod používajú obyvatelia tohto pásu nesmierne radi; preto tiež venujú pestovaniu tohto stromu mnoho starostlivosti.

[45.27] Jedia sa tu ale aj plody ešte ďalších stromov, tak ako i rastlín. Avšak plody oných troch spomenutých stromov sú hlavným potravinovým odvetvím.

[45.28] Zo zvierat sa chová len takzvaná veľká, chlpatá krava, ktorá sa podobá približne ťave u vás; ibaže nemá na chrbte žiaden hrb. Čo sa týka jej veľkosti, mohla by dobre predstihnúť takmer stonásobne slona u vás. Čo sa týka srsti tohto zvieraťa, má jej také množstvo, že keď sa ostrihá z jednej kravy, sotva by ste ju odviezli na desiatich vašich najťažších vozoch. Netreba sa asi ďalej zmieňovať o tom, na čo obyvatelia tohto pásu potrebujú tieto chlby.

[45.29] Tak by sme boli s popisom ako človeka, tak i zvieracieho a rastlinného sveta v hlavných črtách hotoví a obrátime sa teda na zamestnanie ľudí tohto pásu.

Desktop Impresum