Help

jakob-lorber.cc

Prirodzene Slnko

[44.16] Aj duchovia zomrelých z tejto planéty musia byť držaní veľmi odlúčene; lebo z akéhokoľvek konfliktu s inými duchmi odchádzajú obyčajne ako víťazi.

[44.17] Kto s tým alebo oným nič nedosiahne ani s najvrúcnejšou, všetko obetujúcou láskou, ten sa môže začať obzerať, ako sa vzdialiť; lebo na ceste múdrosti sú načisto neprístupní. Kto však si ich niekto získal láskou, ten môže tiež v každom ohľade hovoriť o najväčšom šťastí. Lebo ich vernosť a vytrvalosť je rovnako taká húževnatá a veľká, že ňou už nemôže otriasť vôbec žiadna skúška.

Desktop Impresum