Help

jakob-lorber.cc

Prirodzene Slnko

[35.12] Tento pás sa značne odlišuje od severného náprotivku. Lebo najprv je hneď vedľa vysokého horského prstenca oddelený od druhého južného pásu ešte aj skrze jeden široký vodný pás. Až potom sa začína nesmierne hornatá zem, ktorá má veľmi málo rovín, a tieto nemnohé roviny sú ešte pokryté vodou. Táto zem je dokonca na štyroch miestach oddelená širokým povodím od jedného horského prstenca až k druhému tak, že obyvateľom jednej zeme je nemožné dostať sa k obyvateľom druhej zeme. Lebo záliv (chobot) vlastnej okružnej vody je na takom mieste taký veľký, že by sa ani vaši najväčší svetoví plavci neodvážili cezeň plávať – za prvé pre veľkú vodnú hladinu a za druhé, pretože voda okružného mora najmä v týchto zálivoch je neustále nesmierne búrlivá a pokrytá vlnami, ktoré sú častokrát väčšie, než najvyššie hory na vašej Zemi, takže naprieč takto rozbrázdenou vodnou hladinou by sa iste neodvážil ani najsrdnatejší lodník na vašej Zemi.

Desktop Impresum