Help

jakob-lorber.cc

Prirodzene Slnko

[26.25] Väčšina prírodných divadiel sa odohráva v týchto pásoch obyčajne tam, kde vodné pásy ohraničujú dve rady veľhôr, ktorými je hlavný pás oddelený od týchto dvoch vedľajších pásov. Tieto prírodné divadlá trvajú najmä pri výbuchoch napuchlín hlavného pásu dosť dlho; ale pretože je tento vodný páš ešte vždy taký široký ako asi dvojnásobný priemer vašej Zeme, nemôžu naši dychtivci po prehliadke uvidieť práve príliš mnoho z takýchto divadiel. Pri veľkých výbuchoch býva cez veľhory vrhnuté do týchto pásov množstvo veľkých svetelných gúľ; ale pre veľmi značnú vzdialenosť sa tieto svietiace gule, i keď sú častokrát také veľké, ako váš Mesiac, nepozorujú práve omnoho väčšie, než vídate mesiac stredne silným ďalekohľadom. Okrem toho pád takej svetelnej gule trvá podľa vášho počítania sotva niekoľko sekúnd; preto tiež táto divadelná hra necháva zvedavých obyvateľov v tomto páse vždy veľmi neuspokojených.

Desktop Impresum