Help

jakob-lorber.cc

Prirodzene Slnko

[23.21] Okrem toho sú si tiež slneční obyvatelia navzájom oddaní vždy najväčšou láskou a ochotou. O nejakom spore niet tu nikdy ani reči; ale zato o pretekaní, ako by druh druhovi vyšiel v ústrety v tej či onej službe. To je istým spôsobom slobodné družné zriadenie; ktoré však nie je dôsledkom nejakého zákona, ale omnoho skôr je dôsledkom poznania Boha a z toho účelu ľudstva.

Desktop Impresum