Help

jakob-lorber.cc

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Resultate 160 - 180 van 42354

[HG 1.18.3] Maar sien, toe op ‘n dag was dit ‘n baie warm dag, en die son het oor die hoofde van die kinders en op die liggaam van Cahin warmer gebrand as normaalweg, sodanig dat hy oor die groot hitte kwaad geword het en het vir die son gevloek; maar die kinders was geduldig en het hulleself met vars water gewas, wat hulle versterk en krag gegee het, en het ook daarvan gedrink en het daardeur hulle brandende dors geles en het vir God vir die groot genade geloof en geprys, dat Hy vir hulle die klein spruit, vir sulke tye van beproewing en nood volgens Sy ewige Liefde, behou het.

[HG 1.18.4] En sien, nie ver van Cahin se hut, wat hy volgens sy insig uit die takke van bome opgerig het en met die strooi van die koring bedek het, het ‘n groot rivier gevloei, wat Ek uit die dieptes van die berge, wat nes die berge van die maan is, laat onstaan het, en wat daar in die middel van die groot land Ahalas (of ‘die wieg van die kinders van die swakkes en die nasate van Adam’, en is die ou land, wat julle vandag nog ‘Afrika’ noem).

[HG 1.18.7] Maar terselfdertyd het ook die vrome Ahbel sy offer voor die oë van die Here aan die brand gesteek en deur en deur ontroer het hy gesê: “O Jy goeie, heilige Vader, wat vir my swakkeling met al Jou krag van Jou warm liefde deur die groot oog van jou son genadiglik kyk! Jou groot liefde brand wel my vel, maar my hart pols meer heftig vir Jou in hierdie groot warmte van jou onbeperkte liefde vir ons sondaars.

[HG 1.18.9] O hoe soet is hierdie warmte van die rein vuur van lewe uit Jou; dit is ‘n heilige skool, wat vir my eers moet voorberei vir die opname van die suiwer lewe uit Jou! O, hoe onbeperk goed moet Jy, heilige Vader, wees, aangesien Jy vir ons reeds op hierdie aarde so duidelik die onbegryplike grootheid van Jou groot genade laat aanvoel!

[HG 1.18.10] Ja, hierdie vuur, wat ek vir Jou vanuit my swak liefde aangesteek het, hoe koud is dit teenoor Joune en hoe klein en donker teen dit, wat op ons onwaardiges uit Jou wye son skyn, wat daar ‘n klein druppel uit die onmeetbare see van Jou onbeperkte barmhartigheid is!

[HG 1.18.11] Maar daarom neem genadiglik hierdie my klein offer van my vir ons almal as ‘n geringe pand van ons warm gemaakte liefde vir Jou, aan, Jy die allerbeste, allerheiligste Vader, en behou ons bestendig in Jou warm liefde, wat Jy nou vir ons almal uit genade uit Jou son laat aanvoel, amen.

[HG 1.18.12] En alle mag en krag is bo alles, wat daar op aarde voor Jou is, Joune; en net Jy alleen is waardig, om alle prys, alle eer en alle roem van ons te neem, ons wat ons deur Jou groot barmhartige genade, Jou geseënde kinders mag noem, amen.”

[HG 1.19.2] En sien, toe Cahin nou gewaar het, dat die rook van Ahbel opwaarts na die hemel gestyg het terwyl syne na die aarde toe geval het, toe het Cahin in sy hart kwaad geword; maar sy gesig het hy glad gemaak, dat ‘n mens nie sy ergernis moet agterkom nie, terwyl Ahbel vir Cahin gebid het, aangesien hy sy valsheid agtergekom het.

[HG 1.19.3] En die Here het die gepleit van Ahbel gehoor en het volgens sy vrome wens Sy stem vir Cahin wat vol grimmigheid was laat hoor en het met ‘n sterk stem gesê:

[HG 1.19.5] Ek het gehoor, toe jy vir My son gevloek het, en het die leë gerwe gesien, waarmee jy vir My in jou traagheid en in jou suinigheid tevrede wou stel, en het ook verskeie kere vir jou gesien dat jy in jou groot luiheid hoerery gepleeg het, aangesien jy byna nooit gedoen het, wat Ek vir jou beveel het om te doen, voordat jy met jou vrou gemeenskap sal hê. Sê dan, is dit nie so nie?

[HG 1.19.11] Daarom, indien daar enige insig van waarheid in jou is, dan vertolk vir my dit alles met jou stem, en oortuig my van die teendeel, dan wil ek vir jou glo en doen, wat jy van my verwag!”

[HG 1.19.12] En sien, toe het weereens die slang gesê: “Sien, aan alles dit is jou broer Ahbel skuldig! Hy wil die mag om te heers sy eie maak, om vir jou die eersgeborene van jou reg te ontneem, en dit alles doen hy met groot agterbaksheid, sodat hy selfs die Liefde van die Godheid verblind, en vroom voor Haar oë optree, sodat Sy vir hom tog net oor alles, wat daar op aarde is, moet laat heers, en hy vir jou met sy voete kan spot en vertrap. Want destyds, toe jy vir my in die gras gekry en gedoen het, wat ek vir jou aangeraai het, sou jy ‘n heerser oor alles geword het, indien dit nie was vir die agterbakse slinksheid van jou netjiese broer nie, wat vooraf agtergekom het, wat met jou moes gebeur het, - wat dan onmiddelik met huigelagtige broederliefde na jou toe gekom het, asof hy vir jou wou help; ja, hy het vir jou ook gehelp, maar nie op die troon nie, wat net vir jou bedoel is, maar in ellende en totale nietigheid van jou verhewe wese, wat jy al lankal by jou moes agterkom.

[HG 1.19.13] Sien, selfs oor die’ kleinigheid was hy afgunstig teenoor jou, aangesien die Here jou offer net soos syne aangeneem het, en het hy deur sy skandelike vleierige toertjies die swak wil van Jehova sodanig beïnvloed, dat Hy jou offer verstoot het en vir jou boonop nog ‘n growwe teregwysing op die hals laat toekom het.

[HG 1.19.16] Daarom gaan nou; dit is die laaste keer, dat ek nog in staat is, om jou met die nodige krag te voorsien, om vir jou en God te red! Daarom gaan gou na hom toe en praat met hom in soet woorde, sodat hy gewillig vir jou hiernatoe sal volg! Dan sal ek sy voete en sy hande bind; maar jy moet dan ‘n klip vat, en hom hard op die kop slaan, dan sal jy vir hom die dood gee, waarmee hy vir jou deur Jehova laat dreig het! En op die manier sal jy jou van die andersins versekerde dood bevry en sal die oë van die blinde Liefde van God wat bedrieg is, oopmaak, wat dan vir jou ‘n heerser op aarde sal maak en sal aan jou die dood van die sonde onderdanig maak.”

[HG 1.19.17] En nou, op hierdie wyse oorreed in die boosheid van sy hart, het Cahin sy plek verlaat en het na Ahbel toe gegaan en het met ‘n soet stem gesê: “Broer, broer, kom tog gou hiernatoe, en bevry vir my van die slang, wat weereens vir my ten gronde wil laat gaan!”

[HG 1.19.18] En Ahbel het vir hom geantwoord: “Dit, wat jy glo, eers moet gebeur, het reeds plaasgevind; maar wat jy van my in jou verdorwenheid verwag, wil ek vir jou in my liefde doen. Die dood, wat jy dink jy vir my sal gee, sal oor jou kom; en my bloed, waarmee jy die aarde sal drenk, sal na God skree en sal oor jou hoof en oor al jou kinders kom; en die klip, waarmee jy jou broer sal vermoor, sal ‘n klip van aanstoot word, en al jou kinders sal daaraan verpletter; maar die slang sal al die bloed op aarde laat sleg word, en die kinders van seën sal vir jou bloed om wraak skree; en dan sal oor julle ‘n groot duisternis kom, en niemand sal die stem van sy broer meer verstaan nie, soos wat jy my stem reeds nie meer verstaan nie, aangesien jy vir jou deur jou groot boosheid laat verblind het, deur die gestalte van die slang in en om jou, wat daar was, is en ewig sal wees die ware vloek van die regverdige oordeel van God!

[HG 1.19.20] O jy, wie se blindheid tot aan die einde van alle tye sal duur, lei my dan as ‘n skuldelose slagoffer daarheen, en doen aan my volgens jou boosheid in en om jou, sodat jou slang tot ‘n ewige leuenaar gestraf sal word en jy later aan jou mag ervaar, wie van ons twee die’ een is, wat bedrieg is!

[HG 1.19.23] Kyk, ek sal die berg aanspreek en sê: ‘Hier is ek, Ahbel, die geseënde een van die Here, vol van mag en krag van die heilige Gees; daarom verdwyn en word tot niet, sodat Cahin kan ervaar, hoe groot sy leun is!’

[HG 1.19.26] En Ahbel het kortweg vir hom geantwoord: “Wat is die verskil tussen jou en die slang?! - Meen jy blinde mens, dat ook ek ‘n moordenaar van my broer is?! - Daarom volg ek vir jou en sterf vir die lewe terwyl jy sal bly lewe vir die dood!”

[HG 1.20.2] En sien, toe het die bose Cahin in sy hut gevlug en het sy vrou bewend op die grond sien lê en sommige van die mees ongeseënde kinders soos dooies langs haar. Toe het hy groot skrik en het vir die slang gevloek en het uit die hut gegaan en het oor die klip, wat die vlugtende slang voor sy deur geplaas het, geval en het hard op die aarde neergeslaan en hy het weereens vir die boosheid van die slang en vir die klip wat die dood gebring het, gevloek.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Desktop Kommentaar