Help

jakob-lorber.cc

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Resultate 140 - 160 van 42354

[HG 1.14.18] Laat ons dus in die diepste gevoel van totale verwerping op die aarde val en vir solank ween en treur, totdat geen trane meer uit ons oë sal vloei nie en ons aan die Here teruggegee het, wat Syne is, en waarvoor ons geheel en al onwaardig geword het, en Hy dan met ons sal maak volgens Sy allerheiligste geregtigheid, wat Sy heilige en altyd goeie wil is en was van ewigheid af!”

[HG 1.15.2] “O Broer, waarom eet jy die vleis van die slang, waar daar ‘n groot hoeveelheid vrugte is, om van te eet?! Sien, ons Vader Adam het van die gewas gedrink, wat hy nie geken het nie, soos dit die slang slim en agterbaks, meesterlik in haar onbeperkte boosheid tot sy en sy nasate se ondergang berei het, en het daardeur voor die Here van alle geregtigheid gesondig en julle almal deur hom; en ekself was met die las van skuld voor God belas en moes nes julle, wat almal van die sap van ondergang gedrink het, boet, en moes nes julle die paradys verlaat en moes julle liggaamlike las en al julle geestelike seën op my neem en was dus daardeur ter wille van julle dubbeld belas.

[HG 1.15.8] En sien, toe raak Ahbel bewoë en het met die regterhand die swaard van geregtigheid oor die hoof van Cahin geswaai; en vir Cahin was die oë oopgemaak, en hy het sy groot onreg ingesien, waar hy vir God en sy ouers beskuldig het, en het al die skuld in homself raakgesien en het die onverstaanbare weë van die ewige Liefde in haar geheime en onbeperkte wysheid gesien en het gesien, hoe hy die verleidende slang self was, wat deur die onbeperkte barmhartigheid van die ewige Liefde deur hom ‘n mens geword het, sodat sy, natuurlik deur middel van ‘n groter beproewing, in die toestand van ‘n tydelike seënlose swakheid, juis van daardie swakheid moes bewus word en om hom dan in die toestand van sy bewuste swakheid, uiteindelik en deur eie oordeel in die volle vryheid van sy wese, tot die Here van alle mag en krag sal kon wend en moes, waar hy dan ook, nes die reeds geseëndes, die seën en hertoelating tot die groot genade van die allesbarmhartige Liefde en die grootste volheid van mag en krag sou ontvang het.

[HG 1.15.9] En hy het gesien, dat hierdie slang, wat hy so pas geëet het, in sy nog bose deel hyself was, en het gesien, dat hy dit net deur sy woede in sy teruggekeerde wesenlikheid op die aarde uitgeasem het en dat die woorde van die slang sy eie was, afkomstig uit die binnenste fondament van sy oerwese, wat reeds sy bestaan gehad het nog voor die skepping van alle sigbare wêrelde en die materie.

[HG 1.15.13] En sien, toe het sy broer die swaard weer in die linkerhand geneem en het dit weereens geswaai, - maar hierdie keer oor die bors van Cahin.

[HG 1.15.14] En sien, toe deurstroom ‘n nuwe lewe vir Cahin, en die doodshonger het hom verlaat; maar in plek daarvan het die honger na lewe al hoe groter geword. Maar hy kon niks kry, wat hom onmiddelik sou versadig nie. En omdat hy niks kon vind nie, het hy hom weereens aan Ahbel gewend en gesê:

[HG 1.15.18] O broer Ahbel, moet nie huiwer nie, en gee vir my ‘n ete van lewensvoedsel, sodat ek die stem kan kry om te ween, en gee vir my, wat sonder seën is, iets om te drink, sodat ek nie in berou sonder trane moet versmag nie!”

[HG 1.16.6] En sê vir Adam, dat hy met nuwe krag sy kinders moet optel en vir sy kinders die brood van die boom van lewe moet gee om te eet, ter versterking van hul liggame en hulle liefde; en sê vir Eva, dat sy na Cahin toe moet gaan, vir hom moet optel en vir hom na Adam toe moet bring; en Adam moet vir hom die linkerhand gee, om sy regter hand te neem, en moet dan sy regter hand op die hoof van Cahin plaas en moet vir hom drie maal in sy gesig blaas en moet vir hom sewe keer vanaf die aarde af optel; en op die’ wyse sal Cahin, volgens sy getrouheid, geskik raak vir die geleidelike opname van die seën vanuit My.

[HG 1.16.9] Maar neem dan ‘n bietjie klei van die aarde, knie dit deeglik, en maak ‘n houer daarvan, wat aan die bokant wyd en aan die onderkant nou is, nes die hart in jou. Hierdie houer moet jy met skoon water volmaak, en plaas dit dan op die vuurherd van Jehova by die offervlam van die liefde. En wanneer die water begin om te kook, neem eers die wit bessies en plaas hulle in die kokende water; na ‘n rukkie doen dieselfde met die sewe rooies. En wanneer jy sien dat al die bessies sag geword het, haal dan die houer van die vuur af, neem die sagte bessies volgens die volgorde, soos hulle in die houer geplaas is, weer met die regter hand uit, en plaas hulle in die linkerhand, laat hulle daar afkoel, en eet hulle dan volgens die bekende volgorde; neem dan die houer met die water, waarin die bessies van die swaard gekook is, en gooi dit uit op die vuurherd van Jehova, en oorhandig dan die leë houer aan die vader van jou liggaam.

[HG 1.16.12] En nou sien, toe doen Ahbel, wat aan hom opgedra was, en het van sy familielede af weggegaan, nadat hy eers aan die vader van sy liggaam die seën, volgens My geheime wil, wat vir hom duidelik gemaak was in sy hart, oorgedra het.

[HG 1.16.13] En Adam het hom weenend omhels, en Eva het hom bedroef teen haar hart vasgedruk, en al sy broers en susters het hom vriendelik die hand gegee vir die kort afskeid in opdrag van Jehova, en ook Cahin het gekom en het vir hom sy regter hand gegee en het voor hom tot op die aarde gebuig; en op die wyse het Ahbel onder wedersydse seënwense en met ‘n groot seën van bo vertrek, en was deur die Engel van die Here begelei.

[HG 1.17.1] En toe hy nou die woord van God noukeurig nagekom het, en van daar weer na sy familielede teruggekeer het, wat vir hom met verlange in hulle harte verwag het, en ook daar die offer volgens die aanwysing van die ewige Liefde verrig het en nou vir Adam die leë houer volgens die manier en betekenis, soos wat dit vir hom beveel was, oorhandig het, toe spreek die ewige Liefde weer deur die mond van die Engel en sê:

[HG 1.17.2] “Ahbel, jy baie gehoorsame seun van My geseënde barmhartige liefde, vir jou benoem Ek nou tot priester en leraar van al jou broers en susters en as troos vir jou ouers. En dus sal jy op elke Sabbat oggend, wanneer die son opkom, ‘n offer van die mooiste en reinste vrugte bring, wat Ek later nog presies sal aanwys, en moet hulle in die aand wanneer die son ondergaan, met die vuur van liefde aan die brand steek, wat Ek vir jou sal wys, soos dit in ‘n natuurlike klip verborge is, en hoe jy dit altyd daaruit kan kry! En jou hoof moet jy nie vanaf middernag tot weer die volgende middernag bedek nie, sodat jou hoof vir die ontvangs van My groot genade vry sal wees; maar al jou broers moet hulle hoofde eers in die oggend ontbloot en moet dit weer in die aand bedek. Maar die susters van jou liggaam moet hul aangesigte en hul hoofde vir die hele heilige dag lank bedek; net Eva mag gedurende die middel van die dag driemaal na die altaar van God kyk.

[HG 1.17.15] En so moet hy leef en sy geslag vermeerder; maar vooraf moet hy sy hart vir My driemaal offer en die hart van Ahar sewe keer. Indien hy dit nie sal doen nie, dan sal sy ontrouheid aan die dag kom, en hy sal boos word, en die slang sal deur hom lewe en daarna voort en voort in al sy dogters, wat daardeur mooier word van buite, maar des te meer lelik van binne, en sal al sy seuns vernietig en sal daarna met hulle gif die kinders van my Liefde aansteek en My seuns van My afrokkel.

[HG 1.17.19] En jy moet eers dun houtjies dwars oor die vuurherd plaas, dan die bloedige offer daarop plaas, dan vir My dank en dan die vuur, wat Ek vir jou gewys het, soos wat dit in die klip is, en jy dit daar volgens My raad moet uithaal, aansteek.

[HG 1.17.20] En as teken, dat jou offer vir My welgeval, sal die rook daarvan altyd vinnig opwaarts na die hemel styg, as of dit baie haastig is. Maar die as, wat jy met een klip moet bedek, moet jy vir drie dae lank op die altaar laat lê; maar op die derde dag moet jy gaan en die klip vanaf die as verwyder, en sien, ‘n mooi voël met glansende vere sal uit die as opstaan en op na die hemel toe vlieg. En dan sal ‘n wind opkom en die as in alle rigtings van die aarde uitmekaar waai, vir die toekomstige opstanding van alle vlees, wat daar is die werke van ware liefde deur die wysheid van die heilige Gees, wat vir die kinders in die tyd van die groot tye en alle vreemdelinge gegee sal word, wat daarna sal verlang.

[HG 1.17.23] Maar wie dit nie sal doen as gevolg van ‘n halsstarrige ongehoorsaamheid en uit minagting van hierdie My maklike gebod van liefde vir julle, oor hom sal die begeerte van ontug en alle hoerery kom, aangesien hy maklik in sonde sal verval en daardeur in die dood en hy sal ‘n groot geveg moet deurstaan, om die sterk slang van versoeking van Eva te beveg, en Ek sal nie eerder vir hom kyk, alvorens hy nie in groot berou ‘n oorwinning oor sy vlees behaal het nie.

[HG 1.17.25] En ook Cahin en sy vrou Ahar moet na julle toe kom en saam met julle die vleis van die saggeaarde diere te eet; maar andersins moet hy op die lande bly en sy brood en die vrugte daar eet.

[HG 1.17.26] En nou weet julle alles, wat vir julle noodsaaklik is. En wanneer daar oor die aarde ter versterking daarvan ‘n koue tydperk sal kom, dan sal Ek van bo vir julle, vir Adam, Eva en vir jou, klere van skaapvel stuur; maar die velle van die skape wat vir die aandetes geslag is, moet jou broers versamel en dit in die son laat droog word en hulle bewaar ter bedekking van hulle liggame in die koue tyd volgens die voorbeeld, wat Ek vir julle van bo af sal stuur. En wanneer die velle droog word, dan moet hulle dit sewe keer in vars water was, waarna die velle dan sag en rein word, heel geskik vir goeie gebruik.”

[HG 1.18.2] En nou kyk, jy My dom skrywer en nog steeds baie verspotte, trae en lui kneg, en luister met beide ore, wat daar verder plaasgevind het. - En sien, toe gaan almal volgens hulle bestemming en het gedoen, soos wat die allerhoogste Liefde dit vir hulle beveel het, en het vir tien omwentelings van die aarde om die son in ordelikheid gelewe.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Desktop Kommentaar