Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

To však, milí bratři, budiž vždy pravým obřadem mezi vámi, abyste v duchu a v pravdě vzdávali úctu Bohu Otci v Synu tím, že Ho povždy nade všecko milujete v Jeho Synu, který za nás všechny z lásky zemřel na kříži, aby nám navrátil dětství, kterého naši otcové od Adama vesměs pozbyli. – List Laodicejským, Kapitola 3, Odstavec 42

Desktop Impresum