Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

Proto tedy oblečte Krista jako vyvolení Boží, jako Jeho Svatí a Jeho milovaní skrze živoucí víru, skrze lásku, skrze srdečné slitování nad svými bratry, skrze přátelství, vlídnost, pokoru, mírnost a veškerou trpělivost. – List Laodicejským, Kapitola 3, Odstavec 19

Desktop Impresum