Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

tu pravím naproti tomu: Mojžíš a proroci byli v Kristu splněni a osvobozeni, nám však Pán nezakázal žádný pokrm, ježto On Sám jedl a pil s hříšníky a celníky – List Laodicejským, Kapitola 2, Odstavec 5

Desktop Impresum