Help

jakob-lorber.cc

List apoštola Pavla Laodíčanom

Usmrťte teda znovu svoj svet, ktorý je v mnohých údoch na zemi, ako údy vášho tela, s ktorými ste páchali a opäť by ste chceli teraz páchať neviestkárstvo, nečistotu, hanebnú vášeň, zlú rozkoš, chamtivosť, závisť a lakomosť; v tom všetkom sa však vždy zakladá pravé modlárstvo pohanov. – List apoštola Pavla Laodíčanom, Kapitola 2, Odsek 35

Desktop Impresum