Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

[2.34] Když pak se Kristus, který je nyní vaším životem, zjeví, budete i vy ve slávě s Ním zjeveni.

[2.35] Usmrťte tedy znovu svůj svět, který je v mnohých údech na zemi, jako údy vašeho těla, s nimiž jste páchali a opět byste chtěli nyní páchat nevěstkářství, nečistotu, hanebnou vášeň, zlou rozkoš, hrabivost, závist a lakotu. V tom však vždy záleží pravé modlářství pohanů.

[2.36] A střežte se především lži, neboť lež je nejbližším potomkem satana. Svlečte starého člověka a oblečte nového v Kristu, který bude obnoven k poznání Toho, který ho podle Svého podobenství stvořil.

Desktop Impresum