Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

Já, Pavel, pravý Bohem vyvolený apoštol Páně, jsem však naplněn Duchem Božím. Jak to tedy přijde, že mně to Duch Boží ještě nikdy neoznámil, ač jsem byl před svým povoláním mnohem tvrdošíjnějším služebníkem a přisluhovačem chrámovým, nežli jste kdy byli vy? – List Laodicejským, Kapitola 1, Odstavec 29

Desktop Impresum