Help

jakob-lorber.cc

List apoštola Pavla Laodíčanom

Buď však tomu tak, aby ste sa pridržovali Ježiša Krista, ako ste Ho obdržali a prijali odo mňa, a kráčajte podľa evanjelia, ktoré som vám verne hlásal, – List apoštola Pavla Laodíčanom, Kapitola 1, Odsek 15

Desktop Impresum