Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

[3.7] Jak by tedy On nalézal ještě zalíbení v tom, před čím všechny Své učedníky, jakož i mne v duchu velice varoval řka: „Střežte se zákvasu farizejů a veleknězů?!“ A vy nyní chcete ten starý „soudní dům“, jenž se stal před Bohem ošklivostí, zřídit za příbytek Páně, abyste Ho tam snad mnohonásobně usmrcovali?!

[3.8] Jak jste museli být slepí a jak velice jste přešli do světa, že vás to na prvý pohled nenapadlo?!

Desktop Impresum