Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

[2.33] neboť jste odumřeli světu a váš život je skrytý s Kristem v Bohu.

[2.34] Když pak se Kristus, který je nyní vaším životem, zjeví, budete i vy ve slávě s Ním zjeveni.

[2.35] Usmrťte tedy znovu svůj svět, který je v mnohých údech na zemi, jako údy vašeho těla, s nimiž jste páchali a opět byste chtěli nyní páchat nevěstkářství, nečistotu, hanebnou vášeň, zlou rozkoš, hrabivost, závist a lakotu. V tom však vždy záleží pravé modlářství pohanů.

Desktop Impresum