Help

jakob-lorber.cc

List Laodicejským

[1.10] Napomínám vás však proto, aby vás nikdo nesvedl rozumovými a skvělými řečmi a filosofií pohanů.

[1.11] Vždyť rozum mají i zvířata, tak jako filosofii pohané, kteří obětují mrtvým modlám.

[1.12] Vy však jste vykoupeni smrtí tohoto Jednoho k věčnému životu v Bohu Otci, takže jak tu můžete zasvěcovat své srdce, které se stalo příbytkem Ducha Svatého, opět duchu mrtvých?!

[1.13] I když nejsem také u vás tělem, jsem však stále u vás v duchu, mocí Kristovou ve mně a vidím vaši víru a vaše skutky.

Desktop Impresum