Help

jakob-lorber.cc

20 nájdení

[PS 1.6] Pôda vašej planéty je mŕtva, tvrdá, kamenistá a nie je schopná bez slnečného svetla niečo splodiť. Naproti tomu pôda Slnka je jemná a hebká, nie je kamenistá ani piesčitá, ale je taká mäkká, ako mäso človeka. Alebo, aby ste tomu ešte lepšie rozumeli, je takmer všade taká pružná, že by sa nikto, kto by snáď na ňu spadol, nijako bolestivo neporanil, pretože by tu spadol práve tak, ako na vankúš naplnený vzduchom. Táto pôda však nie je pri tejto vlastnosti azda taká tuhá, ako u vás tzv. gumené elastikum (kaučuk), ale je celkom kyprá a nie je teda pružná vcelku, ale len vo svojich najjemnejších čiastkach, ktoré sú samy sebou všetky šešuľkami, naplnenými pravým životným éterom.

[PS 2.2] Opýtate sa: Prečo? – Odpoveď Mi vôbec nebude ťažkou. Napokon našli by ste ju dokonca sami, keby si bol váš duch už odvykol viacej leňošiť. Príčina je táto: Na nedokonalých planétach sa zdokonaľuje všetko ďalším plodením nahor až k človeku a človek tu tvorí posledný, najdokonalejší stupeň vecí a bytostí. Ale na dokonalej slnečnej planéte začína človek rad bytostí ako ich základ – preto, že tieto bytosti pochádzajú všetky spolu z neho a to podľa poriadku jeho vôle. Najspodnejšie a posledné potencie prechádzajú potom lúčmi slnečného svetla transcendentne (nadzmyslovo) do ostatných planét, kde potom začínajú atomistickými zvieratkami a bytosťami, ako i najjemnejšími éterickými plesňami, ktoré sú doposiaľ prírodným bádateľom neznáme, a potom sa, ako je už známe, pregenerujú (prerodzujú) nahor k človeku.

[PS 14.10] Takým spôsobom býva pokrytá každá domová strecha a keď je hotová, vyzerá neobyčajne nádherne. Pretože tieto dosky sú navonok oveľa trblietavo belšie, než u vás najjemnejšie vyčistený alabastrový kameň, čím potom odrážajú všetky lúče a preto samy zostávajú trvalo neohrievané.

[PS 14.18] Podlaha vyzerá akoby bola z tmavo lešteného priehľadného zlata, alebo približne tak, ako vyzerá u vás najkrajší najjemnejšie leštený topás; ibaže táto podlaha nie je taká tvrdá, ale celkom pružná a mäkká.

[PS 14.19] Medzi každým stĺpom smerom do vnútra stojí štvorboká pyramída ako z najjemnejšieho diamantu. Táto pyramída spočíva na podstavci alebo, ako hovorievate, na piedestáli, ktorý prečnieva cez pyramídu ako priestranná lavica a má vždy obvod šesť až osem siah. Na tejto lavici sedia a odpočívajú slneční ľudia ako vy na stoličkách. Táto lavica však nie je z rovnakej látky ako pyramída, ale je tmavo zelená, ale napriek tomu je najjemnejšie leštená a priehľadná a nie je tak ako pyramída tvrdá, ale pružná.

[PS 14.20] Pred týmito pyramídovými sedadlami sú umiestnené nízke kruhové piliere, ktoré sú hore širšie než dole a vyzerajú ako u vás najjemnejší leštený rubín. Slúžia ako jedálne stoly.

[PS 14.21] Celkom uprostred sa nachádza stupňovitá pyramída, ktorej stupne vedú špirálovito nahor. Táto pyramída má dole priemer desať, mnohokrát až pätnásť siah. Nahor vedúce stupne sú celé vybavené umelecky spracovaným zábradlím. Na najvyššom mieste však nie je pyramída snáď špicatá, ale je sploštená a vnútri zábradlia vybavená s trochu menšími pyramídovými sedačkami. Hmota pyramídy je jemne fialová, mnohokrát tiež ružovo červená. Zábradlie je zhotovené zo všelijakých najjemnejších leštených, mnohofarebných priehľadných látok, ktoré sa nevyskytujú nikde inde než len na Slnku. Tiež táto pyramída i so všetkými časťami je pružná. K čomu teda slúži?

[PS 16.5] Ja však vidím, že by ste sa s odpoveďou na túto otázku nevysporiadali. Preto tu zaiste nezostáva nič iného, než vám povedať, že dôvod spočíva jedine v zodpovedajúcej, príslušnej, individuálnej nadobudnutej povahe ducha, pretože každému duchu je vedľa všeobecného vlastného dané tiež niečo zvlášť vlastného, rovnako ako tomu či onomu duchu celkom zvlášť do vlastníctva prepožičaná hrivna. Touto hrivnou sa potom každý jednotlivý duch rozlišuje od každého druhého jednotlivého ducha. A tento rozdiel sa potom tiež vyznačuje príslušným spôsobom vo vonkajšej forme, ktorá sa najjasnejšie zračí v tvári každého človeka.

[PS 17.26] Krátko a dobre, v takej úradnej budove vládne vo všetkom vám sotva pochopiteľná súmernosť. Jedno ladí s druhým a pri nadmieru veľkej hojnosti najnádhernejších ozdôb nie je napriek tomu nikdy preťažená. I podlaha je urobená tak, že sa podobá takzvanej mozaike u vás. Lenže tu niet žiadnej vystúpenej figurácie, ale figurácia sa podobá najjemnejším miniatúrnym maľbám u vás: a každý predmet je napodobnený tak nadmieru klamlivo, že by ste sa ani pri mimoriadne blízkom pozorovaní neubránili omylu, že to všetko je tu vystúpené a že je to úplne plastické.

[PS 19.10] Nesmiete si ale predstavovať, že tón harfy znie ako u podobného hudobného nástroja na vašej Zemi: tón takej harfy je nesmierne čistý a schopný každého stupňovania od najslabšej do najväčšej sily v takom stupni, že si o tom na vašej Zemi nedokážete učiniť ani predstavu. Čo sa týka jeho sily, tu je najjasnejší zvon u vás proti tomu len pianissimo. Čo sa potom týka najväčšej možnej slabosti takého tónu, nedokázali by ste na žiadnom z vašich nástrojov vylúdiť také skutočne duchovne slabé tóny, aké môžu byť vyvolané z takej harfy. Okrem toho aj tón vašej harfy má len krátke trvanie, zatiaľ čo tón brnknutý na takej slnečnej harfe zaznieva tak dlho ďalej, dokým ho hudobník nezastaví. A taká harfa je tiež schopná každej tónovej rôznosti, takže by bola na Zemi celkom dobre schopná nahradiť desaťnásobný, dobre obsadený orchester. Keď o tom len trochu uvažujete, potom si tiež môžete už učiniť malý pojem o takom koncerte na Slnku.

[PS 22.7] Nakoniec mu ukazuje vodca celkom blízko pri horiacom kroví ešte jeden trochu väčší chrám, ktorý neustále horí najjasnejšími plameňmi; a tieto plamene žiaria, najmä keď sa k nim človek stále viac a viac približuje, tak prenikavo, že to býva aj oku obyvateľa Slnka zvyknutému na svetlo nadmieru neznesiteľné. Aj preto si vodca berie vždy so sebou pre tento účel prospešný závoj, alebo skôr pokrývku na oči, skrze ktorú potom hosť dokáže zniesť nadmieru silné svetlo plameňov tohto chrámu. Hoci sú tieto plamene také jasné, predsa nikoho, kto príde do ich blízkosti (rozumie sa samo sebou, že dôstojne!), nepopália, ale jemne ho ovanú, chladiac ako vlažný západný vietor.

[PS 25.15] Ak teraz porovnáte tieto dva pásy medzi sebou, potom napríklad smerom od severu k juhu nutne musíte spozorovať, že v severnom páse je náhorná planina ako najsevernejšia časť; uprostred obyčajná, nižšia hornatina a najjužnejšiu časť tohto pásu vytvára pás vodný. V južnom páse je tomu práve naopak; lebo tu tvorí vodný pás najsevernejšiu časť; strednú časť tvorí rovnako nižšia hornatina a najjužnejšiu časť však zaberá náhorná planina.

[PS 25.16] Pozrite, toto je už jedna obdoba týchto dvoch pásov, lebo tu jeden pás v jednom smere, napríklad na najjužnejšej strane končí tým, čím druhý pás na najsevernejšej strane začína a tak tiež obrátene. V tomto vzťahu sa stretávate tiež so všetkým nasledujúcim na oboch týchto zodpovedajúcich si pásmach.

[PS 31.17] Pritom sa každému takému žiakovi čo najjasnejšie vysvetľuje, že každá taká vonkajšia ručná práca je v podstate predsa len prácou ducha, lenže duch nemôže byť s takou prácou tak rýchlo hotový, pretože má veľkú prekážku vo vlastnej hmote. Ak však túto prekážku určitým múdrym spôsobom premohol, môže potom vo svojej absolútnosti tým rýchlejšie a silnejšie pôsobiť, pretože vo vlastnej hmote nemá prekážku.

[PS 37.8] Nuž, táto práca by bola hotová. Teraz pozerajte, okolo celej budovy sú nakopené hromady strešných platní. Na mohutných rebríkoch vystupujú a zostupujú obrovskí ľudia a pokrývajú strechu; toto pokrývanie sa deje rovnakým spôsobom, ako sme to videli na prostrednom páse. – Platne sú smerom dovnútra úplne tmavé, navonok ale vyzerajú tak, akoby boli z najjemnejšie lešteného zlata.

[PS 59.4] Čo sa týka srsti celého zvyšku tela, má okrem končatín pre svoje zahalenie najkrajšiu, najjemnejšiu a najbohatšiu vlnu; iba nohy, obidva už zmienené kužele nad plecami a uši sú krátkosrsté. Toto zviera je na tejto planéte jediné, ktoré má približne také paznechty, ako laň u vás. Kúsok pred oboma zadnými nohami, na bruchu, nachádza sa pomerne veľké vemeno, ktoré je u tohto zvieraťa vybavené šiestimi strukmi, ktoré však nesmerujú vo dvoch radoch, ale v jednom rade. Farba vlny tohto zvieraťa je celkom biela, hriva na chvoste a pri rohu sa vyskytujúca je však tmavohnedo červenkastá; časti s krátkou srsťou však vyzerajú bledo. Tak by sme mali pred sebou celú podobu tohto zvieraťa.

[PS 71.9] O nejakej nemoci tu nikdy nie je ani reči. Ak však má niekto telesne zomrieť, vie to už dlhšiu dobu vopred a pripravuje všetko práve v tomto časovom období, v celom jeho živote pre neho najjasnejšom, náležite a účelne pre onen čas, v ktorom prejde do čistého duchovna. – Keď sa už táto doba veľmi priblížila, potom sa zvyčajne pripraví aj veľká ďakovná slávnosť a po tejto ďakovnej slávnosti nasleduje priateľská hostina. Potom ten, ktorého čas nadišiel, vstane, pozdraví všetkých svojich príbuzných a ďalej celé susedstvo, ktoré tu býva v okruhu stromov pohromade. Potom opustí náhle spoločnosť a odoberie sa celkom rýchlo na návršie, ktoré môže celá spoločnosť vidieť. Keď je tu, položí sa tvárou obrátenou nahor na zem; a za niekoľko málo minút celkom zmizne, takže po ňom nezostane ani najmenšia stopa.

[PS 73.13] Tento prehľad má však vám dať zároveň aj upokojenie, že váš dobrý, svätý Otec je väčší, mocnejší a dokonalejší, než si Ho môže predstaviť nejaký slabý pozemský duch i vo svojich slávnostne najjasnejších okamihoch.

[LAO 2.29] Ako by ste sa však chceli postiť podľa pokryteckej náuky toho, ktorý pred vami koná, akoby bol už len s jednou nohou na Zemi, so všetkým ostatným však už v nebi, tak sa postia aj všetci pohania, ktorí cez svoje pôstne dni požívajú najjemnejšie lahôdky a sú potom chlípnejší než vo všedný deň, keď majú svoju každodennú stravu.

[LAO 3.16] Ak Sa teda On Sám častejšie čo najjasnejšie vyslovil o tom, aká služba je Mu najpríjemnejšia, prečo teda chcete službu, ktorá je Mu ohavnosťou, protivným zápachom a morom?!

Desktop Impresum