Help

jakob-lorber.cc

Die Huishouding van God

Hoofstuk 12: Die belofte van God

[1.12.1] O julle kinders van Adam! Hoekom wil julle dan nie eerder My kinders word nie? O watter moeite en veeleisende werk kos dit julle dan nie, om met hande wat drup van sweet die brood van Adam te verdien, wat boonop nog met die kwyl van die slang besoedel is en met die gif van die adders deurdrenk is, sodat julle in julle onmatigheid die dood tydelik en ook vir ewig sal eet!

[1.12.2] En My brood, wat met die heuning van My Liefde gesmeer is en met die melk van die ewige vrye lewe uit My deurdrenk is, en wat julle in die hoogste volheid van oormatigheid kan geniet, en wat nooit vir julle skade sal berokken nie, maar wat vir julle met alle mag en krag uit My vir ewig en reeds ook tydelik sal versterk en toerus, indien julle dit net wil aanneem. - Sien, kort na My allergrootste daad, wat daar die groot werk van verlossing vir julle is, was hierdie My brood nog baie duur, en die mense kon dit net as ‘n klein gawe nie anders, as net deur hulle bloed en liggaamlike lewe vir My te offer, koop nie, en hierdie My brood was baie bitter van smaak in die monde van die’ wat dit gekoop het en was nog nie met die heuning van liefde gesmeer en met die melk van die vrye lewe, ook reeds vir tydelik, nie deurdrenk nie, maar die heuning asook die melk was vir die droewige kopers eers in die ryk van die geeste, noukeurig geweeg, toegedeel; en tog was daar ‘n groot hoeveelheid kopers!

[1.12.3] Maar nou, waar Ek dit vir elkeen, wat dit net altyd wil hê, heel verniet, en net vir die baie klein vergoeding van julle liefde, met heuning en melk wil gee, nou word dit bitterlik verag en word julle groot, vriendelike, gewis en ware allerhoogste liefdevolste Gewer verag!

[1.12.4] Kom dit dan agter: Die poorte van My hemele het Ek nou ver laat oopmaak. Wie op enige tydstip wil inkom, moet kom en moet gou kom en moet nou kom; want die tyd van die groot genade het gekom, en die nuwe Jerusalem kom af na julle almal wat op aarde is, sodat almal wat My liefhet, daarin kan woon en met die heuning en melkbrood daarin versadig sal word en om in volle trekke die skoon water van die lewe te drink en om dit in oormaat uit die ewige put van Jakob te skep!

[1.12.5] Maar soos die aankoms van My groot stad vir al My kinders ‘n oneindige groot genade sal wees, net so sal ook al die blindes deur die sterk mure plat gedruk en al die dowes verpletter word; want die grootte daarvan sal die hele oppervlakte van die aarde inneem! En wie dit nie sien neerdaal nie en nie die geruis daarvan deur die skoon lug van die aarde sal waarneem nie, sal nie meer ‘n plek op aarde vind, waar hy hom voor die swaar las kan verberg nie.

[1.12.6] Want sien, die gewig van die paleise daarvan sal die berge vergruis en vir hulle met die valleie gelyk maak, en die woonhuise wil Ek oor die poele en moerasse plaas; en al die gespuis, wat daarin woon, sal deur die fondamente van die woonhuise van die groot stad van God, julle heilige Vader in die hemel en op aarde, in grond en bodem gedruk word.

[1.12.7] En die ware Herder sal Sy skape roep, en hulle sal Sy stem tot in al die uithoeke van die aarde hoor en wel herken en sal bymekaar kom en in vreugde op die wye weiplekke van die ewige Liefde van die heilige Vader wei, wat daar die groot tuine van die nuwe heilige stad van die groot Koning van alle volkere, wat daar was, is en vir ewig sal wees, is.

Desktop Kommentaar