Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.9.25] „Hle, Tvé velké milosrdenství vystoupilo ve Mně a předstoupilo před Mé vševidoucí oči, a Já jsem v klidu Své svatosti poznalo Tvou velkou upřímnost a věčnou věrnost a spočítalo jsem kapky lítosti Adamovy a kapky smutku Evina a Tvým velkým slitováním jsem Se stalo skrz naskrz soucitné.

[1.9.26] A hle, proto vezmu zpět Své soudy v této době a dám podle Tvé žádosti vylíti ve velké hojnosti milost za právo a napravím škodu, kterou způsobily Mé soudy. A mimo Mne nemůže nikdo nic napraviti nežli jedině Já, protože nikdo není dobrý, jedině Já, svatý Otec; neboť to budiž Mé jméno příště na věky A Ty , Má lásko, jsi Můj Syn; a svatost jako ono mocně všepůsobící pouto síly mezi námi a mezi vším, co od nás vyšlo, budiž svatý Duch, který naplní všechny prostory prostorů a všechny nekonečnosti nekonečností do všech věčností věčností, Amen. A to praví nyní dobrý, svatý Otec. Amen.

[1.9.27] A nyní řekni, milovaný Synu, také lítostivé a truchlící dvojici – a vryj jim ono řečené hluboko do srdcí – a aby zachovávali přikázání Lásky a slitování nezrušitelně až do konce jejich života a Já jim pak v době, kterou jsem určil sešlu Prostředníka Mezi Mnou a jimi, aby smyl velkou vinu a ulehčil velké, těžké břímě jejich neposlušnosti.

[1.9.28] Do té doby, ať však setrvávají ve vší trpělivosti a tichosti, a chléb, který jim nyní jen poskromnu dám, ať vděčně v potu tváře požívají a nenasytí se až do doby Prostředníka, kterého probudím z jejich středu dokonalého a dobrého, jako jsme na věky dokonalí a dobří a svatí My.

[1.9.29] A řekni jim ještě k tomu, že jsem Své soudy zastavil jen pro ty, kdo budou Má přikázání přesně zachovávati, přestupcům však budiž pro všechny věčnosti se vší přísností věčně svaté pravdy za nejpřesnějšího plnění při nejmenším přestoupení pohroženo!

[1.9.30] To praví svatý a jedině dobrý Otec skrze Svého Syna, který jest v něm věčná Láska a skrze svatého Ducha jako působící milost z Nás obou k někdejšímu odpuštění hříchu, které nyní učiní jejich těla utrmácená a pak je však bude povždy usmrcovati časné k dosažení života po smrti těla po čase onoho slíbeného Prostředníka.

[1.9.31] To praví jedině svatý a jedině dobrý Otec. Amen, amen, amen.“

Desktop Impresum