Help

jakob-lorber.cc

Die Groot Johannes Evangelie

Die Heer waarsku die rabbi

[10.38.1] Maar die ou rabbi, wat dit tot nou toe nog nie gewaag het om iets van die wyn te proe nie, kom na My toe en vra My toestemming om ook iets van die wonderwyn te mag proe.

[10.38.2] Ek sê: “Jy is weliswaar meer heidens as alle ander heidene, sonder om daaraan te dink dat niemand twee meesters kan dien wat mekaar se vyande is nie, omdat hy in die verborgene of die één of die ander vyandiggesind moet wees en daarby tog vir elkeen moet doen wat daar van hom verlang word. Of kan iemand God en die Mammon van die wêreld tegelyk dien? En tog het jy dit al vir `n lang tyd gedoen! Verander dus jou hart en drink van die wyn van die waarheid, sodat dit lig word in jou siel!”

[10.38.3] Hierop neem die rabbi ook `n beker vol wyn en drink hom tot op die bodem leeg.

[10.38.4] Toe hy die wyn gedrink het, bars ook hy uit in `n groot lofprysing op die wyn en My mag, en as slot van sy lofprysing, die opnuut gevulde beker hoog opheffend, sê hy (die rabbi): “Ja, U is inderdaad Die Een op wie alle Judeërs en ook die heidene solank al gewag het. Daarom heil U, Seun van Dawid, en heil ook aan alle mense op aarde deur U! Eer julle God in die hoë en eer aan U, Sy Seun!”

[10.38.5] Ek sê: "Nou was jou woorde goed; maar as jy nog eens “Heil die hoë gode van Rome!” sal roep, sal die dood nie ver van jou wees nie! Vir alle mense, of julle nou Judeërs is of heidene, om na waarheid `n vriend te wees is goed en waar, en is ook My wil - want ook Ek laat My son in gelyke mate oor Judeërs en heidene skyn en straal. Maar om mense wat in hulle ou blindheid na lig smag, nog in hulle dwaling te versterk in plaas van hulle uit ware, suiwer en belangelose naasteliefde na die weg van die oerlig te lei, is slegter as om `n dief en `n straatrower te wees. Onthou dit, ou dubbelsinnige leraar, wat die Judeërs die God van Abraham, Isak en Jakob dikwels met vurige ywer laat bely, maar dadelik daarna na die skool van die heidene gaan en teenoor hulle neerhalend handel teenoor die God van Abraham, Isak en Jakob en Hom belaglik maak! Wees óf `n volmaakte Judeër, óf word `n heiden, as jy in die heidendom `n groter bevrediging vind vir jou verkleurmannetjie-agtige siel!”

Desktop Kommentaar