Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.245.5] Země zajisté není nějaké malé světové těleso a Slunce je právě tisíctisícůkrát větší nežli tato celá Země; avšak již nejbližší Centrální slunce je více než deset stotisíců krát větší nežli toto Slunce, které osvětluje tuto Zemi a které brzy vyjde a má větší objem nežli všech tisíckrát tisíc tisíců Planetárních sluncí i se všemi jejich zeměmi a Měsíci a Kometami, které se všechny i se svým. příslušenstvím pohybují velkou rychlostí v kruzích vám nepředstavitelně rozsáhlých kolem jednoho takového Centrálního slunce a přímo potřebují, zejména ona nejvzdálenější Planetární slunce často tisíckrát tisíc pozemských let, aby jen jednou proběhla svou rozsáhlou dráhu a dospěla opět na své staré místo.

[6.245.6] Je však ještě druhý druh Centrálních sluncí, kolem nichž se v nekonečně větších drahách pohybují celé Oblasti sluneční se svými Centrálními slunci, z nichž nejvzdálenější oblasti potřebují již eon těchto pozemských let, aby jen jednou oběhly kolem tohoto druhého Centrálního slunce. Takové druhé Centrální slunce, kolem něhož krouží celé Oblasti sluneční se svými Oblastmi slunečními, nazveme i s jeho tisíckrát tisíci Oblastmi slunečními Vesmírem slunečním.

[6.245.7] Nyní si však představte opět rovněž tak velký počet takových Vesmírů slunečních! Tyto Vesmíry sluneční mají opět v hloubce a dálce žádnému lidskému rozumu již nezměřitelné jedno společné Centrální slunce, které jako světové těleso je jistě deset tisíctisíců krát větší nežli Vesmíry sluneční, které se v nezměrně rozsáhlých kruzích pohybují kolem něho.

[6.245.8] Tuto společnost Vesmírů slunečních s jedním Centrálním sluncem nazveme Vševesmírem slunečním. Takových Vševesmírů slunečních je pro vás opět nespočitatelné množství a všechny mají v nekonečné hloubce opět Jedno přenesmírně velké Pracentrální slunce, kolem něhož bez porušení svých mnohých zvláštních pohybu krouží jako jedno těleso v rozsáhlé jen andělům změřitelné dráze a proto takovou soustavu Sluncí a Světů kolem Jednoho Pracentrálního slunce nazveme, abychom ji označili pochopitelným pojmem Slupkovym globem sluncí a světů 28) protože všechny tyto předem označené Vševesmíry kroužící všemi směry kolem Pracentrálního slunce, představují nezměrně velkou kouli a svým nutně téměř jako myšlenka rychlým pohybem a tím způsobenou metací silou tvoří navenek v hloubce a dáli vám ovšem nezměřitelné jakousi slupku (pouzdro), jejíž hustota se rovná hustotě atmosférického vzduchu této Země a má z nitra až navenek průměr, kdyby se měl měřit podle rozsahu této Země, tu by počet tisíc tisíců eonů byl ještě příliš nepatrný.

Desktop Impresum