Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

245. - VELKÝ ČLOVĚK STVOŘENÍ ve vesmíru.

[6.245.1] Pravil zákoník: „Ano, Pane a Mistře, nyní je také mně vše jasné; avšak my všichni dohromady nebudeme moci nic pořídit proti moci vládců světa! Tito vládcové proto své trestní zákoníky nezmění, své rozsudky smrti budou vynášet potom jako předtím a Tvá nauka po této stránce mysl velkých a mocných lidí světa neoblomí!“

[6.245.2] Pravil jsem JÁ: „Já zajisté vím jako ty, jak to dopadá s velkými tohoto světa v celém světě. K nim jsem také nemluvil, nýbrž jen k vám! Vy však půjdete také k velkým tohoto světa a budete jim moci oznámit Mou vůli. Ti, kdož to přijmou, dobře také pochodí, - kteří to však nepřijmou, nýbrž budou svůj soud konat jako dříve, obdrží podle toho také svou odměnu odtamtud, odkud vzali svůj soud; neboť ti, kdo nemají a budoucně také nebudou chtít míti soud ode Mne, nemohou ho vzít odnikud jinud nežli jenom z pekla a tak zato také sklidí odměnu pekla!“

[6.245.3] Pravil učený farizeus: „Pane, uslyší-li a porozumí-li obrazu o traceném synu, pak si z pekla nakonec příliš mnoho dělat nebudou!“

[6.245.4] Pravil jsem JÁ: „O to se nestarej! Doba, během které je dána ztracenému synu27) vyslovená naděje, není tak krátká, jak ty si ji snad představuješ. Já ti ukáži trvání souzených Světů a tak tedy poslyš!

[6.245.5] Země zajisté není nějaké malé světové těleso a Slunce je právě tisíctisícůkrát větší nežli tato celá Země; avšak již nejbližší Centrální slunce je více než deset stotisíců krát větší nežli toto Slunce, které osvětluje tuto Zemi a které brzy vyjde a má větší objem nežli všech tisíckrát tisíc tisíců Planetárních sluncí i se všemi jejich zeměmi a Měsíci a Kometami, které se všechny i se svým. příslušenstvím pohybují velkou rychlostí v kruzích vám nepředstavitelně rozsáhlých kolem jednoho takového Centrálního slunce a přímo potřebují, zejména ona nejvzdálenější Planetární slunce často tisíckrát tisíc pozemských let, aby jen jednou proběhla svou rozsáhlou dráhu a dospěla opět na své staré místo.

[6.245.6] Je však ještě druhý druh Centrálních sluncí, kolem nichž se v nekonečně větších drahách pohybují celé Oblasti sluneční se svými Centrálními slunci, z nichž nejvzdálenější oblasti potřebují již eon těchto pozemských let, aby jen jednou oběhly kolem tohoto druhého Centrálního slunce. Takové druhé Centrální slunce, kolem něhož krouží celé Oblasti sluneční se svými Oblastmi slunečními, nazveme i s jeho tisíckrát tisíci Oblastmi slunečními Vesmírem slunečním.

[6.245.7] Nyní si však představte opět rovněž tak velký počet takových Vesmírů slunečních! Tyto Vesmíry sluneční mají opět v hloubce a dálce žádnému lidskému rozumu již nezměřitelné jedno společné Centrální slunce, které jako světové těleso je jistě deset tisíctisíců krát větší nežli Vesmíry sluneční, které se v nezměrně rozsáhlých kruzích pohybují kolem něho.

Desktop Impresum