Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.226.5] Neboť kdyby to Bůh do rostlin a zvířat nevložil, neměli byste již v krátké době chléb, maso, mléko, víno ani ovoce; protože však jediné zrnko pšeničné do země vložené přináší stonásobný plod, máte stále dostatek chleba a rovněž všeho ostatního. Když tedy působí Bůh ve všem podle Své nejvyšší moudrosti a nekonečné moci neustále nekonečno, může někdo říci, že by ono věčné a nekonečné tvoření, z Boha bylo něco neužitečného?! Vaše vlastní každodenní tělesné potřeby učí vás již naprostému opaku, protože bez potravy byste nemohli existovat! - Rozumíš nyní, proč Bůh ustavičně tvoří tak nekonečně mnohé?“

[6.226.6] Pravil nyní zcela užaslý farizeus: „Ano, Pane a Mistře, to nyní dobře poznávám a Tvou moudrost nejvýš obdivuji, - musím však otevřeně vyslovit ještě své mínění v tom smyslu, že mě z nekonečné velikosti a moci Tvůrcovy obchází hrůza a táži se Tě pouze ještě, zda bude Bůh tvořit věčně; neboť podle Tvé řeči nemá tvoření bezmála již konce. Prosím Tě tedy, abys mi o tom dal světlo, jelikož mně jinak jímá zcela závrať.“

Desktop Impresum