Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.226.14] Tak se také stane, byť ve větší míře, s umírajícím a konečně zcela zemřelým Světem. Avšak kde jeden strom umírá, roste hned na jeho místě strom jiný. Tak zaniká také jeden Svět, - avšak jeden a dokonce několik jiných Světů nastupuje na jeho místo a přejímají zbylé životní duchy zcela zemřelého úplně zaniklého starého Světa k další péči a výcviku. A hle, tak nemá vlastní tvoření věčně žádný konec, protože také Bůh nemůže věčně nikdy ve Své věčně neomezené lásce a moudrosti přestat myslit, chtít a milovat!

[6.226.15] Myslím, že by to nyní mohlo být již každému ve vysoké míře srozumitelné! Komu by to však bylo snad přesto příliš málo srozumitelné, tomu pravím ještě k tomu všemu: Představ si sebe sama ve věčně mladistvé síle na nějakém Světě nesmrtelně dále žijícího. Přestaneš: jednou myslet a chtít? Staneš se jednou zcela nečinným, či nebudeš chtít již nic požívat? Jistě ne, nýbrž budeš se stávat stále činnější, budeš se co nejhorlivěji snažit a vynakládat vše na to, abys si připravil vždy více a větších příjemností života; neboť láska a pravý život lásky se vyznačuje tím, že nemůže nikdy odpočívat, nýbrž musí být činný, protože život sám není nic jiného nežli jen činnost za činností.

[6.226.16] Proto ať nemyslí nikdo z vás, že bude jednou na onom světě ve věčně nečinném, sladkém klidu; neboť to by byla přímo nejopravdovější smrt ducha anebo duše. Čím se člověk ve svém nitru stává. duchovnější, tím se také stává skrz naskrz činnější. Je-li však toto již zcela dobře zřejmé a jasně patrné v tomto světě, oč více bude tomu potom teprve na onom světě, kde žádné těžké tělo nebude brzdit činnost duše! - Nyní mluv, zda jsi tomu dobře porozuměl!“

Desktop Impresum