Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.219.16] Pravili farizeové: „Milý a opravdu velmi moudrý příteli! Také to chceme učinit, a jsme o sobě skrytě dokonce přesvědčeni, že onen Galilejec může být a také asi zcela dobře je zaslíbený Mesiáš; ale tu můžeme také my vám říci staré vaše přísloví: Ultra posse nemo tenetur. (Nad možnost nebudiž nikdo přidržován.23) A tak je tomu s námi. Při našem postavení, které zaujímáme, nemůžeme, neboť přiznáme-li se otevřeně za jeho učedníky, budeme chrámem nejnešetrněji prokleti a vystrčeni. Kam potom půjdeme a kdo nám dá stravu a byt?

[6.219.17] Ano, kdyby se tak mohlo žít jako žijí ptáci ve vzduchu, pak by bylo zcela snadné přijmout nauku, která je sice o sobě plna nejčistších pravd, ale nanejvýš se příčí našemu nynějšímu židovství! Můžeme to tedy přijmout a tomu uvěřit jen zcela tajně pro naši osobnost. Veřejně však musíme být proti této věci, protože bychom jinak neměli z čeho žít a kde bydlet. Kdo to pováží, ten zajisté uzná, co jsme anebo nejsme s to učinit.“

Desktop Impresum