Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.218.7] Tu jsem pojednou objevil kráčet sem tam na břehu mořském bíle oděnou mužskou postavu, která pohlížela upřeně na loď, nepouštějíc ji s očí. Zavolal jsem k sobě několik svých druhů a upozornil jsem je na tuto postavu. Domnívali se, že je to snad nějaký pobřežní kouzelník a že se mu bude muset dát oběť, aby propustil loď. Vystoupili jsme tudíž z lodi na břeh k postavě, která nás s pevným pohledem očekávala. Když jsme přišli k domnělému kouzelníkovi, tázal jsem se s pevnou odvahou této postavy: „Ty držíš pevně mou loď svou kouzelnou mocí. Proč? Žádáš od nás jako výkupné za loď nějakou oběť? Mluv; neboť má cesta do Egypta je naléhavá!“

[6.218.8] Postava na mně pevně a vážně pohlédla a hlasitě zcela zřetelně pravila: „Já nejsem kouzelník a nežádám od tebe oběti. Protože jsi se však poručil do ochrany Jehovy Židů, byl jsem poslán sem, abych tě zachránil před zánikem. Neboť odjedeš-li dnes, staneš se i s lodí o třetí hodině noční kořistí moře! Dvacet hodin cesty odtud po vodě bude zuřit velká bouře. Běda tomu, koho stihne její zuřivost! Zítra však můžeš odjet a plavbu šťastně dokončit.“

[6.218.9] Poté jsem se otázal ducha: „Kdo jsi a jak zní tvé jméno?“

Desktop Impresum