Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[10.122.4] Pravil hospodský, který se začal podivovat Mé určitosti: „Příteli, cožpak ty jsi židovský jasnovidec, že víš, jak se zdá, zcela určitě věci, o nichž bys měl přirozenou cestou sotva vědomost? Neboť přicházíte sem přes Afek, kteréžto město se rozkládá již dosti daleko nad vyústěním Jordánu z moře, na horách, ohraničujících velké údolí Jordánu; Betsaida se však rozkládá ještě na horách, jejichž rozsáhlé výběžky tvoří břehy samého moře, - a tak nemůžeš přirozenou cestou samozřejmě vůbec vědět, jak se daří mým domů se vracejícím synům.

Desktop Impresum