Help

jakob-lorber.cc

Die drie Dae in die Tempel

[3.23] Sê Ek: “O, moet nie daaroor verbaas wees nie, want indien Ek iets wil weet, dan lê dit reeds in My natuur, dat Ek dit weet! Die ‘hoe’ sou jy nou nog nie verstaan nie! - Maar nou weer terug na die saak en ons ‘maagd’! Wil julle priesters en skrifgeleerdes dit nader belig of nie?”

[3.24] Sê een met ‘n meer helder kop uit die aansienlike aantal van ouderlinge: “Ja, ja, dit sal nou nie anders kan, as om te begin om die knaap skoon wyn te skink nie, en derhalwe sal ons aan hom sy Jesaias volgens die ooreenkomstigheidsleerstellings van die Kabbala verduidelik, en hy sal dan geen uitweg tot verdere vrae meer hê nie!”

[3.25] Daarop het ‘n wys geagte skrifgeleerde opgestaan en gesê: “Nou, jy weetgierige seun, neem jou sintuie bymekaar en luister en verstaan: Onder ‘maagd’ het die Profeet nie ‘n maagd van vlees en bloed bedoel nie, maar net die boodskap, wat God deur Moses vir die kinders van hierdie wêreld gegee het. In die nouste sin stel ons priesters nou hierdie boodskap en die wet lewendig voor.

[3.26] Maar ons, as die lewendige woord van God, is vol van die beste hoop, dat hierdie leerstellings nou in die hele wêreld deur ons uitgebore sal word en die heidene verkwik sal word. En hierdie lewendige, ware hoop is die van die Profeet bedoelde swangerskap van die maagd; maar die seun, wat sy moet gebaar, is juis al die heidene, wat ons leerstellings sal aanneem, en hulle sal dan sê en dus genoem word: ‘Emanuel’, dit is, ‘God is ook met ons!’ En dit het reeds voor ons tyd gebeur en gebeur nou des te meer lewendiger en met meer ywerigheid!

[3.27] Maar hierdie seun sal heuning en melk eet en die bose verwerp en die goeie kies. Onder ‘heuning’ het die Profeet die suiwer liefde en die ware goedheid daaruit verstaan, en onder ‘melk’ het hy die wysheid uit God bedoel, wat die mens sal kry deur die nakoming van die leerstellings en die wet; en as die mens die liefde en die waarheid uit God lewendig sy eie gemaak, dan verafsku hy ook uit vrye wil die bose en wil en verkies die goeie!

[3.28] Sien, jy my liewe seun, dus hoe dinge staan volgens die innerlike wysheid en waarheid met die Profeet se geestelike woorde en spreuke en toesprake! Hulle het almal net ‘n innerlike, geestelike betekenis, maar wat net vir die werklike skrifgeleerde uit die materiële simbole en beelde deur die getroue en ware leerstellings van ooreenkomstighede bepaal kan word. ‘n Leek kan dit nie - en kon hy dit, dan sou alle hoër skole heel onnodig wees en Moses sou nie nodig gehad het, om vir die instandhouding van die leerstellings en die wette van God, priester en skrifgeleerdes aan te stel nie! - Verstaan jy nou hierdie alleen ware en korrekte verduideliking van jou Profeet wat jy verkeerd verstaan het?”

Desktop Kommentaar