Help

jakob-lorber.cc

1 2 nájdení 0 - 20 z 31

[PS 1.7] Niečo podobné je síce tiež u pôdy vašej planéty; lenže tieto šešuľky sú samé príliš krehké a pri náraze alebo pri páde sa nepoddávajú, ale sa tým iba pevnejšie stlačia k sebe; a ak ležia počas mnohých rokov nerušene vedľa seba a nad sebou navrstvené, uchvacujú sa konečne tak tvrdošijne, že sa potom následkom tohto vzájomného uchvacovania stávajú celkom kameňom a v tomto stave potom tiež samozrejme kladú ešte tvrdošijnejší odpor než prv, kedy ešte ležali jedna nad druhou oddelene a uvoľnenejšie; a z toho dôvodu musí potom byť aj vegetácia na planéte omnoho chudobnejšia, než na dokonalej slnečnej planéte.

[PS 3.5] Ale ako v opačnom prípade môžete byť tiež ich rodičmi, to asi nebude zaťažko uhádnuť. Hovorím vám: Môžete nimi byť z dvojakého dôvodu. Jeden dôvod je tento: Keď snáď vaše deti skoro zomrú, tu nastáva prípad, že takí duchovia, ak sú lepšieho druhu a v sebe poddajnej vôle, vracajú sa najskôr naspäť, tak ako ste predtým počuli, že mnohé (zo Slnka) vyvrhnuté zväzky duchov, ak majú poddajnú vôľu, bývajú vo forme počiatočnej kométy opäť prijaté Slnkom, bez toho, aby museli prekonávať úplnú planetárnu, tvrdú skúšku zrelosti.

[PS 8.15] Tento val nie je nič iného, než vyvrhnutím pružnej slnečnej pôdy, ktorá výbuchom takej zatvrdliny bola roztrhnutá a potom na všetkých stranách nadhodená v podobe lievikovitej steny, ktorá je hore užšia než dole. Ak chcete mať pre vznik takého valu okolo čiernej škvrny ešte jasnejší príklad, urobte z húževnatej zeme, keď má ešte náležitú poddajnosť, dutú pologuľu, prerazte potom z vnútra von nejakou tupou paličkou dieru, tak uvidíte ihneď na vonkajšej strane týmto prerazením nahodený val. Lenže tento val bude roztrhanejší, pretože taká hlina predsa nemá vo svojich častiach takú rovnomernú súdržnosť ako pôda Slnka.

[PS 9.14] Treťou prekážkou sú rozdielne, veľké vodné pásma(okruhy), ktoré od pólu k rovníku akoby sedemkrát oddeľujú pevnejšiu pôdu. Také vodné pásmo má vždy šírku niekoľkých tisíc míľ a uprostred nezriedka hĺbku desiatich až dvadsiatich míľ.

[PS 17.27] Ostatne rovnako i tu sú umiestnené pred stĺpmi, ako i v obytných domoch, najnádhernejšie sedadlá. A pretože taká úradná budova sa skladá akoby zo štyroch oddelení (čo možno spoznať zo štyroch striech), nachádza sa uprostred pod každou strechou nám už známy, nádherne vyrobený ihlan so špirálovitými schodmi, ktorý je rovnako tak zariadený, ako sme ich spoznali v obytných domoch.

[PS 17.28] Mimo tento úradný dom, ktorý obýva obyčajne úradník so svojou rodinou, sú tu tiež naporúdzi ony pozemkové oddelenia a úpravy, v rovnakom poriadku, len vo väčšom rozsahu, ako sme ich rovnako poznali pri obyčajných obytných domoch.

[PS 19.18] Ak teda býva v chráme občas asi desaťtisíc ľudí, meria i pozemok okolo neho rovnako toľko polovičných jutier podľa vašej miery. Avšak rôzne polia sú od seba oddelené omnoho širšími cestami pre prechádzky, a ovocné stromy sú okolo chrámového pahorku pestované ešte len v takej nízkej polohe, aby nimi nebol ani v najmenšom rušený výhľad z chrámu.

[PS 23.21] Okrem toho sú si tiež slneční obyvatelia navzájom oddaní vždy najväčšou láskou a ochotou. O nejakom spore niet tu nikdy ani reči; ale zato o pretekaní, ako by druh druhovi vyšiel v ústrety v tej či onej službe. To je istým spôsobom slobodné družné zriadenie; ktoré však nie je dôsledkom nejakého zákona, ale omnoho skôr je dôsledkom poznania Boha a z toho účelu ľudstva.

[PS 24.9] Ak je nejaká rodina veľmi zhovorčivá, býva v tejto dobe uložený úplný pôst všetkým jazykom; a v tejto dobe nesmie potom nikto vypustiť z úst ani slabiku, ale musí sa oddávať len vnútorným úvahám. – Notabene! Také postenie by sa nadmieru účelne doporučovalo aj na vašej Zemi, najmä v domoch, kde sa už od skorého rána do najneskoršej noci tárajú neužitočné veci a kde sa blížnemu čo najviac utŕha na cti a robí sa viacej podobných najhlúpejších vecí.

[PS 25.10] Vy viete, že hlavný stredný slnečný pás ohraničujú dve neprekročiteľne vysoké, nepretržite prebiehajúce horské pásma. Tieto dve horské pásma oddeľujú teda aj naše dva vedľajšie pásy a hlavného pásu.

[PS 26.15] Bradu zdobia dva oddiely hojných fúzov: farba fúzov je žltá, prechádzajúca takmer do zelena. Veľmi bohaté vlasy sú svetložltej farby, obočie je však tmavozelené; inak sú však oči ako u ženy.

[PS 26.25] Väčšina prírodných divadiel sa odohráva v týchto pásoch obyčajne tam, kde vodné pásy ohraničujú dve rady veľhôr, ktorými je hlavný pás oddelený od týchto dvoch vedľajších pásov. Tieto prírodné divadlá trvajú najmä pri výbuchoch napuchlín hlavného pásu dosť dlho; ale pretože je tento vodný páš ešte vždy taký široký ako asi dvojnásobný priemer vašej Zeme, nemôžu naši dychtivci po prehliadke uvidieť práve príliš mnoho z takýchto divadiel. Pri veľkých výbuchoch býva cez veľhory vrhnuté do týchto pásov množstvo veľkých svetelných gúľ; ale pre veľmi značnú vzdialenosť sa tieto svietiace gule, i keď sú častokrát také veľké, ako váš Mesiac, nepozorujú práve omnoho väčšie, než vídate mesiac stredne silným ďalekohľadom. Okrem toho pád takej svetelnej gule trvá podľa vášho počítania sotva niekoľko sekúnd; preto tiež táto divadelná hra necháva zvedavých obyvateľov v tomto páse vždy veľmi neuspokojených.

[PS 26.30] Čo sa týka obývania tohto pásu, žijú síce ľudia tak, ako na hlavnom páse v oddelených obytných domoch, ktorých podobu si obzrieme až nabudúce. Lebo to je tiež spôsob vlastný mudrcom, aby sa nedávali rušiť vo svojich pozorovaniach.

[PS 33.1] Čo sa týka oboch týchto susedných pásov, sú rovnako oddelené od dvoch predchádzajúcich pásov neprekročiteľným vysokým horským prstencom. Od tohto horského prstenca vybiehajú potom do pásu, ktorý sa tu má popísať, všetkými smermi horské pásma a spájajú sa dokonca tu i tam s najbližším horským prsteňom, ktorý oddeľuje tretí pás od tohto druhého pásu.

[PS 35.12] Tento pás sa značne odlišuje od severného náprotivku. Lebo najprv je hneď vedľa vysokého horského prstenca oddelený od druhého južného pásu ešte aj skrze jeden široký vodný pás. Až potom sa začína nesmierne hornatá zem, ktorá má veľmi málo rovín, a tieto nemnohé roviny sú ešte pokryté vodou. Táto zem je dokonca na štyroch miestach oddelená širokým povodím od jedného horského prstenca až k druhému tak, že obyvateľom jednej zeme je nemožné dostať sa k obyvateľom druhej zeme. Lebo záliv (chobot) vlastnej okružnej vody je na takom mieste taký veľký, že by sa ani vaši najväčší svetoví plavci neodvážili cezeň plávať – za prvé pre veľkú vodnú hladinu a za druhé, pretože voda okružného mora najmä v týchto zálivoch je neustále nesmierne búrlivá a pokrytá vlnami, ktoré sú častokrát väčšie, než najvyššie hory na vašej Zemi, takže naprieč takto rozbrázdenou vodnou hladinou by sa iste neodvážil ani najsrdnatejší lodník na vašej Zemi.

[PS 35.13] Tieto štyri, takto od seba oddelené zeme, sú tiež zároveň najúbohejšie na celom Slnku. Sú obývané najmenšími ľuďmi celého slnečného telesa. Nádheru tu nemožno nikdy uvidieť, okrem jedinej nádhery vlastného, po celom telese rovnako rozšíreného svetla.

[PS 35.34] Preto sa tiež veľmi horlivo modlia a ďakujú za všetko, čo požívajú, ba dokonca, keď zo svojich stromčekov oddeľujú skromné plody, za každý jednotlivý plod; a takisto čo najvrúcnejšie ďakujú i za každú jednotlivú bylinu, ktorú berú z pôdy zeme, považujúc sa pritom za nehodných takého daru a nemôžu pochopiť, ako tento nesmierne dokonalý Človek môže ešte i na nich tak nadmieru dobre pamätať!

[PS 36.3] Aj tento pás je od predchádzajúceho pásu oddelený veľmi vysokým pásom hôr. Toto nesmierne vysoké horstvo pozostáva väčšinou z najtvrdšieho mramoru, ktorý sa neroztaví ani najväčšou horúčavou. Najvyššie vrcholy, ktoré čnejú dokonca do najvyššej svetelnej atmosféry Slnka, vyzerajú síce tak, akoby boli neustále dobiela rozžeravené; lenže tomu tak vôbec nie je. Javia sa tak lesknúce len preto, že ich najvyššie vrcholy sú pre vás nepochopiteľne biele a preto zas celkom odrážajú od svojej vrchnej plochy všetky lúče, ktoré na ne zo všelikade dopadajú.

[PS 41.4] A teraz si naproti tomu povšimnite chlieb z nebies, ktorým je sväté slovo, ktoré nám zvestujú duchovia z nebies, ako sa podobá tomuto pšeničnému zrnu, ktoré je napokon po namáhavej príprave našou obľúbenou stravou! – Až pri všelijakom úsilí a tŕnistých skúškach prichádzame ku vlastníctvu tohto nebeského slova. Ak sme ho už raz obdržali, potom ho ešte len musíme v sebe samých očisťovať cez naše počínanie. Lebo ako viete, dáva sa nám vždy tak, že oná vlastná výživa pre nesmrteľného ducha je vždy obklopená ťažko sa oddeľujúcou schránkou hlbokej nebeskej múdrosti. Ak sme napokon uvoľnili čisté vnútorné zrno od týchto šupiek, potom až musíme dosiaľ tvrdé zrno na mäkko uvariť v našej vlastnej živej vode ducha na ohni lásky k Bohu, aby sa potom stalo na veky živým pokrmom pre nášho nesmrteľného ducha.”

[PS 42.15] Pretože však sme teda žijúci, mysliaci a seba samých pociťujúci, potom sme tu predsa nutne z prvotného živého Boha a sme, kdekoľvek sme, uprostred jeho pradávneho najdokonalejšieho života. Nič nás nemôže od Neho oddeliť, než len na krátku dobu nám Bohom daná, vlastná vôľa.

1 2 Desktop Impresum