Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.4.11] A to jest. ona blaženost aneb ona Říše Boží ve vás aneb ona samospasitelná církev na zemi a v žádné jiné církvi není věčného života nežli jedině v této.

[1.4.12] Či myslíte, že přebývám ve zdech, nebo v obřadech, nebo v modlitbě, anebo v uctívání? Ó, nikoli, velice se mýlíte, neboť tam nikde nejsem – nýbrž jen kde je láska, tam jsem také Já; neboť Já jsem Láska aneb život Sám. Já vám dávám Lásku a Život a spojuji Se jen s láskou a Životem, ale nikdy s hmotou neboli se smrtí.

[1.4.13] Neboť Já jsem smrt přemohl a Božství Si učinil poddaným proto, abych měl všechnu moc nade vším, co tu jest, a aby Má láska vládla věčně a oživovala vše, co jest jí poddáno.

[1.4.14] A jak si tedy můžete myslet, že bych na vás čekal v smrti, když jsem přece Život Sám?! Proto jděte napřed do pravé církve, kde je uvnitř život – potom teprve do církve mrtvé, aby se skrze vás stala živou!

Desktop Impresum