Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.17.2] „Ábeli, velmi poslušný synu Mé žehnající slitovné Lásky, jmenuji tě nyní knězem a učitelem všech tvých sourozenců a utěšitelem tvých rodičů. A tak budeš každé soboty ráno, když vyjde Slunce, přinášeti oběť nejkrásnějších plodů, které později ještě přesněji označím a budeš je večer, až Slunce zajde, zapalovati ohněm lásky, který ti ukáži, jak je přirozeně skryt v kameni a jak jej lze vždy z něho obdržeti! A hlavy své nepokryješ od půlnoci až opět do příští půlnoci, aby byla volná k přijetí Mé velké milosti; všichni tvoji bratři obnaží však hlavu teprve zrána a pokryjí ji opět k večeru. Sestry tvého těla ať zahalují svou tvář a hlavu po celý svatý den, jen Eva smí pohlédnouti kol středu denní doby třikrát směrem k Božímu oltáři.

[1.17.3] Adam ať nepokrývá však hlavy nikdy po celý čas svého bytí na znamení, že je otcem vašeho těla a že ho máte vždy podle jeho hlavy poznati úctu a lásku jemu všude osvědčovati.

Desktop Impresum