Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.16.3] A když Kain nyní ochotně učinil, co by mu byl skrze Mne jeho bratr poradil, hle, tu se jal kvíleti a velmi naříkati a z jeho očí se řinuly proudy slz velké lítosti.

[1.16.4] A hle, věčné Lásce se zalíbila lítost a smutek; a pravila ústy anděla zbožnému Ábelovi, který se rovněž rozplýval slzami soucitu a na němž měla Láska v plné míře zalíbení řkouce:

[1.16.5] „Ábeli, požehnaný synu Lásky, přistup k Adamovi a k Evě, k rodičům tvého těla a utěš je a ukaž jim strom života, který jsem prozatím požehnal pro vás všechny k obživě těla a nyní též k posile lásky vaší!“

Desktop Impresum