Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

A Adam ho s pláčem objal, A Eva přitiskla jej truchlíc na své srdce a všichni sourozenci podali mu velmi vlídně ruce ke krátkému rozloučení v záležitosti Jehovovy, a také Kain přistoupil a podal mu pravici a poklonil se před ním až k zemi, a tak se rozloučil Ábel za oboustranného žehnání shora, provázen andělem Páně. – Domácnost Boží, Kniha 1, Kapitola 16, Odstavec 13

Desktop Impresum