Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

A nyní jdi a splň přesně co jsem ti byla Já věčná Láska přikázala! A až bude toto vše vykonáno, pak promluvím opět k tobě a pak k tvým, ústy Svého anděla, kterýž jest jeden Cherub aneb ústa moudrosti a lásky svatého Otce, a nyní jdi a jednej!“ – Domácnost Boží, Kniha 1, Kapitola 16, Odstavec 11

Desktop Impresum