Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

Rozkaz Páně Ábelovi.

[1.16.1] A hle, tu povstali s místa kde se nacházel Kain, které bylo mezi východem a severem a odešli tam, kde stál velký strom mezi východem a jihem, a vrátili se ke svým, kteří ještě vesměs truchlili a plakali ležíce na zemi.

[1.16.2] A když byli úplně u nich, pravil Abel Kainovi: Pohleď zde na množství plodů, které jsou pravými plody lítosti a smutku; sehni se k ním a nasyť se a uhas žízeň svou!“

Desktop Impresum