Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

Přetvoř milostivě a milosrdně tuto krajinu podle Tvého nejvyššího zaslíbení, aby se stala úrodnou a aby slabí nalezli výživu k posílení svých údů a aby mohli uhasiti svou palčivou žízeň u čerstvého vodního pramene a aby mohli přicházeti též zvířata, způsobilá jim sloužiti, poslouchajíce jejich vůli. – Domácnost Boží, Kniha 1, Kapitola 14, Odstavec 2

Desktop Impresum