Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

A hle, tu Adam opět povstal a chtěl podle rozkazu Božího skrze anděla prchnouti, a ejhle, nemohl, neboť jeho nohy byly jako ochromeny. I začal se třásti a chvěti na celém těle, neboť zmocnila se jej velké bázeň před soudem Božím, kterým mu byl pohrozil anděl Páně. – Domácnost Boží, Kniha 1, Kapitola 13, Odstavec 31

Desktop Impresum