Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.10.10] A nyní pohleďte ještě jednou sem: Tuto slzu nechám padnouti na jeden dosud bílý květ tohoto keře mezi dvěma již oplodněnými květy Evinými a z ní jednou vykvete čistá žena, která rozšlape hlavu hadovu. A had ji sice také kousne do paty, ale jed jí neuškodí, a z ní vzejde, co je nyní před vámi, krásná jitřenka všem národům Země, kteří jsou dobré vůle a věčný soud všem vzpurným dětem hada!

[1.10.11] A duchové z Lůna svatosti Otcovy sestoupí tělesně k Zemi a budou vašim dětem zvěstovati velký Čas a způsob příchodu Toho, jenž nyní stojí před vámi a kterého ještě nyní slyšíte a vidíte a budoucně až do zaslíbeného příchodu již neuslyšíte a neuvidíte a podle zaslíbení svatého Otce skrze Mne jako věčné lásky v Něm.

Desktop Impresum