Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

Nemocným však řekni ať se v nemoci své nezarmucují, nýbrž, ať se vážně obrátí na Mne a důvěřují zcela Mně. Já je potěším a proud nejdrahocennějšího balzámu se vyleje do jejich srdce a nevysychající pramen věčného života se v nich stane zjevný; budou uzdraveni a budou občerstveni jako tráva po bouřlivém dešti. – Domácnost Boží, Kniha 1, Kapitola 1, Odstavec 3

Desktop Impresum