Help

jakob-lorber.cc

Domácnost Boží

[1.23.16] A hle, tu se Kain ujal slova a otázal se zcela mírně v hlubokém pohnutí Hanocha: „Ó, Hanochu, velký kníže, můj bývalý synu, řekni podle svého srdce správně a spravedlivé, nejsou tvůj otec a tvá matka vyňati ze všeho toho, co jsi moudře podle své svobodné libovůle přikázal svým poddaným? A musím-li tedy býti zároveň svým dětem, pak přikaž, aby také živily svého otce a svou matku, kteří jsme již zastárli, se utrmáceli a velmi zeslábli. Anebo co nejmilostivěji dovol odejíti odtud až na konec světa, abych budoucně neviděl velkou svízel svých dětí, které úpí pod těžkým jhem svobodné spravedlnosti.“

Desktop Impresum