Help

jakob-lorber.cc

Velké evangelium Janovo

[6.230.2] Otec, Já jakožto Syn a Duch Svatý je nerozlučitelné jedno a totéž od věčnosti.

[6.230.3] Otec ve Mně je věčná láska a jako taková Prazáklad a vlastní Prasubstance všech věd, která naplňuje celou nekonečnost.

[6.230.4] Já jakožto Syn jsem Světlo a Moudrost, která vychází z ohně věčné lásky. Toto mocné Světlo je věčné nejdokonalejší Sebevědomí a nejjasnější Sebepoznání Boha a věčné Slovo v Bohu, jímž bylo vše, co je tu, učiněno.

[6.230.5] Aby však to vše mohlo být učiněno, k tomu patří ještě nejmocnější Boží Vůle a to je právě Duch Svatý v Bohu, jímž dostávají věci a bytosti své úplné jsoucno. Duch svatý je ono velké vyslovené Slovo „Staň se!“, - a je tu, na čem se usnesly Láska a Moudrost v Bohu.

[6.230.6] A hleďte, to vše je nyní ve Mně: Láska, Moudrost a všechna Moc. A je tedy jen jeden Bůh a tím jsem Já a Já jsem zde vzal na Sebe tělo jen proto, abych Se mohl ve vaší osobnosti, - jako tomu nyní právě je - důkladněji zjevit vám lidem této Země, které jsem stvořil úplně podle Svého obrazu z Prasubstance Své Lásky.

Desktop Impresum